Vervallen van vakantiedagen: dit is uw plicht als werkgever

De wettelijke vakantiedagen van 2020 vervallen in juli 2021. Als werkgever moet u werknemers in de gelegenheid stellen om vakantiedagen op te nemen en hen eraan herinneren dat de wettelijke vakantiedagen komen te vervallen.

Vervallen van vakantiedagen: dit is uw plicht als werkgever

De zomermaanden staan voor de deur en veel mensen nemen in deze periode vakantiedagen op. Echter zijn er ook werknemers die (al lange tijd) geen vakantiedagen opnemen, met een enorm overschot aan vakantiedagen als gevolg. Wanneer komen vakantiedagen te vervallen? En hoe moet u als werkgever hiermee omgaan?

Vervallen vakantiedagen

Een werknemer kan jaarlijks in overleg met u als werkgever vakantiedagen opnemen. U bent als werkgever verplicht om dat mogelijk te maken, maar omgekeerd is werknemer niet verplicht om al zijn vakantiedagen op te nemen. Niet opgenomen vakantiedagen vervallen. De wettelijke vakantiedagen van 2020 vervallen in juli 2021. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.

Uw plicht als werkgever!

Als werkgever moet u werknemers in de gelegenheid stellen om vakantiedagen op te nemen en hen eraan herinneren dat de wettelijke vakantiedagen komen te vervallen! Doet u dat niet tijdig, dan kan het maar zo zijn dat de wettelijke vakantiedagen toch niet vervallen.

Geen verval van vakantiedagen

De vervaltermijn voor de wettelijke vakantiedagen geldt niet als een werknemer door bepaalde omstandigheden de dagen niet voor het einde van de vervaltermijn kon opnemen, door:

  • medische redenen
  • bijzondere omstandigheden waardoor werkgever de aanvraag voor vakantieverlof weigert:
    • door plotselinge drukte in de organisatie.
    • omdat andere medewerkers arbeidsongeschikt zijn.

Ook als u uw werknemer niet op nauwkeurige wijze en tijd hebt geïnformeerd over zijn vakantierechten (zodat hij daar nog gebruik van kan maken), vervallen de vakantierechten niet. Ook niet na 5 jaar.

Overschot aan vakantiedagen voorkomen

Met beleid, slimme tips en afstemming met het personeel kunt u sturen in het verlofbeleid! Zo kennen sommige werkgevers extra vakantiedagen toe als werknemers in een bepaalde periode verlof opnemen.

Ook interessant!

Mag de werkgever een werknemer verplichten vakantiedagen op te nemen?

Tijdens de vakantieperiode wordt het bij veel bedrijven rustig op de werkvloer. Mag een werkgever een werknemer dan verplichten vakantiedagen op te nemen?

Door Cindy Notkamp
Lees bericht