Vervallen btw landbouwregeling per 1 januari 2018

Door de btw landbouwregeling hoeven landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers over de levering van de door hen geproduceerde goederen geen btw in rekening te brengen. Daar staat tegenover dat zij de aan hen in rekening gebrachte btw, de voorbelasting, niet kunnen verrekenen.  Landbouwers kunnen er voor kiezen de landbouwregeling niet toe te passen. Bij optie voor de gewone btw regeling zijn landbouwers btw verschuldigd over de door hen geproduceerde goederen en hebben zij recht op aftrek van voorbelasting.

Voorstel in Miljoenennota geconcretiseerd

In de stukken van Prinsjesdag 2016 meldde het kabinet dat het voornemen bestond om de btw landbouwregeling af te schaffen. Dit voornemen is in de Miljoenennota 2017 geconcretiseerd, voorstel is om de btw landbouwregeling per 1 januari 2018 af te schaffen.

Het wetsvoorstel hiertoe zal naar verwachting in juni 2017 worden gepubliceerd. Hoewel dit wetsvoorstel nog moet worden behandeld en aangenomen in de Tweede en daarna in de Eerste Kamer, lijkt afschaffing per 1 januari 2018 toch haalbaar. 

Recht op aftrek

Door het vervallen van de landbouwregeling zijn landbouwers btw verschuldigd over de door hen geproduceerde goederen en hebben zij recht op aftrek van voorbelasting. De aftrek van voorbelasting ziet niet alleen op na 31 december 2017 aangeschafte goederen, maar ook op eerder aangeschafte goederen.

Voor eerder aangeschafte goederen geldt dat door het vervallen van de landbouwregeling per 1 januari 2018 alsnog recht bestaat op een deel van de btw op de aanschaf, de zogenaamde herziening. Voor onroerende zaken geldt dat de voorbelasting gedurende 10 jaar steeds voor 1/10 deel kan worden herzien, voor roerende zaken geldt een herziening van 5 jaar. Als bijvoorbeeld in 2009 een nieuw bedrijfsgebouw (met btw) is aangeschaft, bestaat er in 2018 alsnog recht op aftrek van 1/10 deel van de voorbelasting. 

Belast ondernemerschap

Voor landbouwers die toch al overwegen niet langer gebruik te maken van de landbouwregeling is het wellicht verstandig om in 2017 al te opteren voor belast ondernemerschap, met name als in dit jaar investeringen zijn gepland.

Door nu te opteren voor btw heffing kan de btw op de aanschaf van investeringsgoederen in 2017 in één keer geheel in aftrek worden gebracht. Hierdoor wordt voorkomen dat er in de jaren 2018 tot en met 2026 slechts  jaarlijks steeds 1/10 van de voorbelasting kan worden herzien.