Uitstel van betaling belastingen en premies

Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Veel ondernemers hebben hun loonheffingen, btw en/of bijdragen voor het bedrijfspensioenfonds op de uiterste betaaldatum van het inmiddels verstreken tijdvak niet kunnen betalen. En nu?

Vanaf 1 april 2021 komt de regeling voor bijzonder uitstel van betaling te vervallen. Wat kan er nog wel?

Bijzonder uitstel van betaling

De tijdelijke regeling voor bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden kan (weer) worden aangevraagd. Dit kan tot uiterlijk 1 april 2021. Verlenging van verleend uitstel kan eveneens tot 1 april 2021 worden aangevraagd.

Vanaf 1 april 2021 wordt het uitstel ingetrokken. Heeft u als ondernemer van het uitstel genoten? Dan kunt u wellicht gebruik maken van een door de Belastingdienst aangeboden betalingsregeling.

Hierna vindt u de informatie over de tijdelijke regeling voor bijzonder uitstel van betaling.

Regeling uitstel van betaling

Uitstel is mogelijk voor:

 • de inkomstenbelasting;
 • de vennootschapsbelasting;
 • de loonbelasting;
 • de omzetbelasting;
 • de kansspelbelasting;
 • de accijnzen;
 • de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken;
 • de assurantiebelasting;
 • de verhuurderheffing;
 • de energiebelasting;
 • andere milieubelastingen.

Ook geldt dit voor vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Ondernemers die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting hoeven geen melding betalingsonmacht meer te doen voor de loonheffingen en BTW, als zij die niet (tijdig) hebben betaald. Belangrijk is dan wel om uitstel van betaling tijdig aan te vragen.

Let op! Ondernemers moeten wél op tijd aangifte blijven doen, want ze kunnen pas uitstel van betaling aanvragen nadat zij een aanslag of naheffingsaanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen.

Eén uitstelverzoek

U krijgt na het eerste uitstelverzoek direct drie maanden uitstel van betaling. U hoeft maar één keer een verzoek in te dienen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Wilt u ook voor andere heffingen uitstel van betaling aanvragen? Daarvoor vraagt u apart uitstel aan.

Let op: vraagt u zelf online uitstel van betaling aan? Lees dan goed de instructie op de site van de Belastingdienst.

Langer uitstel mogelijk

Als uitstel voor drie maanden onvoldoende is, kunnen ondernemers ook voor een langere periode uitstel vragen. Ook deze mogelijkheid vervalt per 1 april 2021. U moet dan wel verklaren geen dividenden en/of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen.

Ondernemers met een belastingschuld van minder dan € 20.000 kunnen langer uitstel krijgen door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzet of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Bij een hogere belastingschuld is een verklaring nodig van een derde deskundige, zoals een accountant

Wat als u vanaf 1 april 2021 in betalingsproblemen komt? 

Loopt het betalingsuitstel dat u vanwege corona kreeg af en kunt u nieuwe belastingen vanaf het tweede kwartaal van 2021 (als)nog niet op tijd betalen? U kunt dat mogelijk volgens de gebruikelijke regels betalingsuitstel aanvragen of een betalingsregeling afspreken. Vergeet ook niet tijdig de melding betalingsonmacht te doen.

Aflossen vanaf juli 2021

Voor alle ondernemers loopt het uitstel van betaling 31 maart 2020 af. Ondernemers dienen dan hun belastingschulden in beginsel in 36 maanden af te lossen. Heeft u uitstel gekregen, dan dient u uiterlijk per 1 juli 2021 met aflossen te starten. De Belastingdienst stuurt u in het voorjaar van 2021 een brief hierover.

Aflossen niet mogelijk

Wanneer aflossen niet mogelijk is, wordt bekeken of een maatwerkoplossing mogelijk is, zoals langer uitstel van betaling. In die gevallen zal een verklaring van een derde-deskundige, zoals een accountant, nodig zijn. Hieruit moet blijken: 

 • dat er liquiditeitsproblemen zijn;
 • dat deze tijdelijk zijn;
 • dat ze vóór een afgesproken datum worden opgelost;
 • dat de onderneming levensvatbaar is.

De Belastingdienst beraadt zich nog over uitbreiding van de bestaande mogelijkheid tot schuldsanering.

Invorderingsrente blijft laag 

Invorderingsrente moet betaald worden als belastingschulden niet tijdig zijn voldaan. De invorderingsrente is vanwege de coronacrisis verlaagd naar 0,01%. Ondernemers hoeven dus nauwelijks rente te betalen over de belastingschuld gedurende het uitstel van betaling. De verlaagde invorderingsrente van 0,01% blijft tot en met 31 december 2021 van kracht.

Belastingrente per 1 oktober 2020 omhoog

Ondernemers betalen belastingrente als een aanslag door de schuld van de ondernemer te laat kan worden vastgesteld of als de Belastingdienst afwijkt van de aangifte. De belastingrente bedraagt nu ook 0,01%, maar dit percentage zal per 1 oktober 2020 weer teruggaan naar het oorspronkelijke niveau van 4%.

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting (Vpb) zal tot en met 31 december 2021 ook 4% bedragen (in plaats van het oorspronkelijke niveau van 8%).

G-rekening

Bedrijven die een G-rekening gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om het tegoed te deblokkeren. Zo kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw.

Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen ze op deze manier dezelfde voordelen als ondernemers zonder G-rekening. Deze versoepeling vervalt vanaf 1 april 2021.

Pensioenpremies BPF

Niet alleen de Belastingdienst, ook pensioenuitvoerders proberen de financiële nood van ondernemers vanwege het coronavirus te verlichten. Zij geven daar op verschillende manieren invulling aan.

Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies, adviseren we dan ook de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of hun financieel adviseur.

We hebben nog niet bevestigd gekregen of het vervallen van de meldingsplicht ook geldt voor pensioenpremies BPF. U moet een melding betalingsonmacht doen binnen twee weken na de uiterste betaaldatum van premies.

Doe uw melding betalingsonmacht altijd schriftelijk. Een telefonisch melding is niet voldoende. We leggen de regeling en voorwaarden apart uit.

Vragen? Neem gerust contact op

Heeft u vragen over de versoepelde regeling inzake uitstel van belastingen, neem dan contact met ons op.

Recente coronaberichten

Nieuws
NOW 3.0: de 7 belangrijkste punten
Lees meer
Nieuws
Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL)
Lees meer
Nieuws
TVL: transportsector komt in aanmerking
Lees meer

Houd onze coronapagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.