Subsidie voor MKB'ers in Noord Nederland: Versneller Innovatieve Ambitie (VIA)

MKB-ondernemingen in Drenthe, Groningen en Friesland met innovatieve ideeën kunnen subsidie aanvragen. De VIA-regeling richt zich op onderzoek- en ontwikkelingsprojecten en heeft tot doel valorisatie en innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland te stimuleren en een bijdrage te leveren aan een koolstofarme economie.

Leander Popken
Leander Popken

Samenwerkingsprojecten van meerdere MKB'ers worden extra gestimuleerd door een hoger subsidiepercentage.

Hoogte subsidie

Voor deze periode is in totaal € 5,5 miljoen subsidie beschikbaar, waarvan € 4 miljoen voor innovatieve projecten en € 1,5 miljoen voor projecten, gericht op CO2-reductie.

Aanvraagperiode

Aanvragen kan van 1 januari tot en met 1 december 2017. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.