Verruiming werkkostenregeling

De werkkostenregeling wordt per 1 januari 2020 verruimd. Vanaf dan kunnen werkgevers tot € 2.000 meer aan onbelaste vergoedingen geven. De verruiming geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Daarom levert deze vooral een voordeel voor het mkb op.

Per 1 januari 2020 krijgt de vrije ruimte van de WKR een tweeschijvenstelsel. Tot en met een loonsom van € 400.000 is de vrije ruimte 1,7% en vanaf € 400.001 is deze 1,2% van de loonsom.

Dit betekent dat er meer vergoedingen en verstrekkingen kunnen worden ondergebracht in de vrije ruimte, zonder dat de eindheffing van 80% is verschuldigd.

Tip!

Komt u met uw vergoedingen en verstrekkingen dit jaar boven de vrije ruimte uit en kunt u vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel doorschuiven naar 2020? Dan hoeft u door de verruiming van de vrije ruimte wellicht zowel nu als in 2020 geen eindheffing te betalen over uw vergoedingen en verstrekkingen.

Verlenging termijn aangifte en afdracht eindheffing

Is sprake van een overschrijding van de vrije ruimte in een kalenderjaar, dan is de uiterste termijn waarop u dat nu kunt aangeven het moment waarop u aangifte doet over het eerste aangiftetijdvak van het volgende jaar. Vanaf 2020 geldt het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar als uiterste termijn. Werkgevers krijgen hierdoor meer tijd om de verschuldigde eindheffing vast te stellen, die is ontstaan door het overschrijden van de vrije ruimte.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

De VOG wordt nu als een vergoeding beschouwd die in de vrije ruimte valt. Dit wordt door werkgevers als hinderlijk ervaren, want een dergelijke verklaring is vaak wettelijk verplicht en heeft geen voordeel voor de werknemer. Daarom wordt de VOG per 1 januari 2020 gericht vrijgesteld.

Waardering producten uit eigen bedrijf

Werkgevers moeten vanaf 2020 op een andere wijze berekenen hoeveel korting zij geven aan werknemers. Nu is het bedrag dat derden moeten betalen doorslaggevend. Vanaf 2020 geldt de waarde in het economisch verkeer.

Verruiming van de werkkostenregeling

Terug naar overzicht