Verruiming WBSO in 2019

Het percentage van de 2e schijf in de WBSO gaat met ingang van 2019 omhoog van 14% naar 16%. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde een motie van de regeringspartijen D66 en ChristenUnie om dit mogelijk te maken.

De verhoging levert ondernemers die veel R&D-projecten uitvoeren meer fiscaal voordeel op.

Verhoging versneld

Het kabinet wilde deze verhoging vanaf 2020 doorvoeren. Door het aannemen van de motie is deze fiscale verruiming voor innovatieve mkb'ers een jaar naar voren gehaald.

2 schijven

Het financiële voordeel van de WBSO verloopt via 2 schijven. Ondernemers kunnen in de eerste schijf 32% van hun S&O-(loon)kosten tot en met € 350.000 aftrekken van de loonbelasting. Voor starters geldt hier zelfs 40%. Heeft u S&O-(loon)kosten boven de € 350.000, dan geldt de 2e schijf. Deze gaat per 2019 omhoog van 14% naar 16%.

Meer weten? Cata subsidieadvies adviseert u hier graag over.