Ver­rui­ming EIA in 2023

De EIA is een fiscale faciliteit die energiebesparing bij bedrijven wil realiseren door de marktintroductie te versnellen van innovatieve bedrijfsmiddelen die energie-efficiënter zijn dan de gangbare bedrijfsmiddelen. Minister Jetten voor Klimaat en Energie kondigt een wijziging aan in de Energielijst van 2023. Dit staat in de reactie van het kabinet op het evaluatierapport van de Energie-investeringsaftrek (EIA) over de periode 2017 tot en met 2021.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Het kabinet onderschrijft de conclusies uit het rapport over de EIA. De EIA is een doelmatig instrument voor het verminderen van broeikasgassen. Het kabinet erkent echter dat de effectiviteit van de EIA beperkt is en vooral meerwaarde heeft voor grotere mkb–bedrijven.

Desondanks is er voldoende reden om de EIA voort te zetten en de horizonbepaling te verlengen tot 1 januari 2029. Het kabinet zal verder onderzoeken of een fiscale faciliteit verkozen moet worden boven een directe subsidie en zal de Kamer hierover voor de zomer van 2024 informeren.

Het rapport stelt ook dat het huidige budget van de EIA wordt overschreden vanwege een stijging in het aantal aanvragen en investeringsbedragen. Vanaf 2024 zal het aftrekpercentage van 45,5% en het maximale investeringsbedrag worden verlaagd. De precieze hoogte van deze verlagingen zal deze zomer worden besloten en opgenomen worden in het Belastingplan 2024.

Energielijst actualiseren

Het kabinet zal ook de Energielijst actualiseren en onderzoeken welke wijzigingen nodig zijn gegeven de marktontwikkelingen en het beschikbare budget, met aandacht voor de gevolgen voor de energietransitie.

Verder zal het kabinet de relatie tussen vergelijkbare stimuleringsregelingen voor energiebesparing en broeikasemissies in kaart brengen om het stimuleringsbeleid te verbeteren. De resultaten hiervan zullen naar verwachting medio 2024 aan de Kamer worden gerapporteerd.

Meer ruimte

Het kabinet kondigt ook een wijziging aan in de Energielijst voor het lopende jaar. Investeringen in warmteinfrastructuurprojecten, energiebesparingsopties voor de glastuinbouw en CCS-projecten zullen alsnog in aanmerking komen voor de EIA. Dit is om de energietransitie niet te vertragen.

Heb je vragen over de verruiming van de Energie-investeringsaftrek (EIA)? Neem gerust contact op.