Verplichte verklaring wijziging overdrachtsbelasting

Via de verplichte verklaring wordt duidelijk dat recht bestaat op de vrijstelling of op het verlaagde tarief overdrachtsbelasting. Lees meer...

Verplichte verklaring wijziging overdrachtsbelasting

Het wetsvoorstel met betrekking tot de wijziging van de overdrachtsbelasting wordt uitgebreid met een verplichte verklaring. Via deze verklaring wordt duidelijk dat recht bestaat op de vrijstelling of op het verlaagde tarief overdrachtsbelasting. 

Wat wijzigt er per 1 januari 2021?

Het kabinet heeft voorgesteld de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 te herzien. Jongeren tot 35 jaar krijgen een eenmalige vrijstelling bij aanschaf van een eigen woning. De aanschaf van panden die niet gebruikt worden als eigen woning wordt voortaan belast met 8% overdrachtsbelasting.

Verklaring vereist

Dat kopers van een woning recht hebben op de eenmalige vrijstelling of op het lage tarief van 2% moet blijken uit een verklaring. Iedere koper van de woning moet een dergelijke verklaring aan de notaris verstrekken. Dit kan desgewenst ook via een gevolmachtigde.

Wat staat er in de verklaring?

In de verklaring staan de gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering en toezicht door de Belastingdienst. Dit betreft de gegevens van de verkrijger, zoals:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adres op het moment van afgifte van de verklaring
  • Burgerservicenummer
  • Het adres van de woning waarop de verklaring betrekking heeft

Anders dan tijdelijk als hoofdverblijf

De koper moet ook verklaren dat hij de woning ‘anders dan tijdelijk als hoofdverblijf’ zal gebruiken. In andere gevallen, zoals bij aankoop van een vakantiewoning, is de vrijstelling of het lage tarief van de overdrachtsbelasting namelijk niet van toepassing. Ook moet verklaard worden dat de vrijstelling nog niet eerder is toegepast.

Verklaring downloaden

De benodigde verklaring van een woning kan de koper downloaden vanaf de site van de Belastingdienst. De notaris moet deze verklaring aan de akte hechten en een elektronische kopie aan de inspecteur sturen.

Vrijstelling vanaf 1 april begrensd

De eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting voor jongeren die een eigen woning kopen, wordt vanaf 1 april 2021 beperkt tot woningen met een waarde van maximaal € 400.000. De Tweede Kamer wil deze vrijstelling namelijk niet ten goede laten komen aan jongeren die in staat zijn een woning van meer dan € 400.000 aan te schaffen.

Let op! De vrijstelling van overdrachtsbelasting zonder waardelimiet geldt wél voor woningen die tussen 1 januari 2021 en 1 april 2021 door jongeren worden aangeschaft. Jongeren die al hebben geanticipeerd op de nieuwe vrijstelling, worden zodoende niet gedupeerd.

Heeft u vragen over de wijziging van de overdrachtsbelasting? Neem gerust contact met ons op.

Blog
Meer over de overdrachtsbelasting

Wijzigingen in overdrachtsbelasting

Starters die een huis kopen vanaf 1 januari 2021 hoeven geen overdrachtsbelasting meer te betalen. En er is nog iets nieuw. Lees meer...

Door Renate Ekhart
Naar artikel