Verliezen grensarbeiders hypotheekrenteaftrek per 1 januari 2015?

Belangrijke wijziging per 1 januari 2015 voor Nederlandse hypotheekrenteaftrek bij 'grensarbeiders'.

Daniël Mol
Daniël Mol

Huidige keuzeregeling

Tot 2015 kunnen mensen die in het buitenland wonen en Nederlands inkomen ontvangen onder voorwaarden de hypotheekrente van de buitenlandse woning op het Nederlandse inkomen in aftrek brengen.

Nieuwe regeling per 1 januari 2015

Met ingang van 1 januari vervalt deze regeling. Er geldt dan alleen nog renteaftrek (of uitbetaling van de algemene heffingskorting voor de niet-of weinig verdienende) voor iemand die niet in Nederland woont. Deze persoon dient wel te worden aangemerkt als een 'kwalificerende buitenlandse belastingplichtige'. Hiervan is sprake als de betreffende persoon voldoet aan de volgende 3 voorwaarden:

  • Hij/zij woont in een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Bonaire, St. Eustatius of Saba
  • Nederland mag belasting heffen over 90% van zijn/haar wereldinkomen (verzamelinkomen van box 1, 2 en 3 bepaald naar Nederlandse maatstaven)
  • Bij de aangifte inkomstenbelasting 2015 wordt een verklaring van het woonland overlegd, waaruit blijkt welk inkomen hij/zij in 2015 in het woonland heeft aangegeven. Deze verklaring dient apart naar de Belastingdienst te worden gestuurd

De partner van een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige wordt slechts als fiscale partner aangemerkt als hij of zij zelf ook kwalificerend buitenlands belastingplichtig is. Ook als het gezamenlijke 'familie-inkomen' voor meer dan 90% in Nederland aan belastingheffing is onderworpen, wordt de partner als fiscale partner aangemerkt.

Bovenstaande heeft onder meer tot gevolg dat:

  • Een vermogende buitenlandse belastingplichtige straks minder snel zal kwalificeren voor deze regeling nu zijn spaargelden niet in Nederland in de belastingheffing worden betrokken. Hierdoor verliest deze buitenlandse belastingplichtige het recht op bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek
  • Wanneer de partner in het buitenland werkt  (en hierdoor niet wordt voldaan aan de 90% voorwaarde) en de buitenlandse woning gezamenlijk eigendom is, de helft van de hypotheekrenteaftrek van deze partner komt te vervallen
  • De Belastingdienst met ingang van 1 januari 2015 niet automatisch meer een voorlopige aanslag in verband met hypotheekrenteaftrek afgeeft. Hier moet opnieuw om worden verzocht