Verliesverrekening beperkt in 2022

De verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wordt vanaf 2022 drastisch beperkt, waarbij met name grote bedrijven de dupe zijn. Lees meer...

Verliesverrekening beperkt in 2022

De verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wordt vanaf 2022 drastisch beperkt. Dit heeft het kabinet op Prinsjesdag bekendgemaakt. Van de beperking worden met name grotere bedrijven de dupe.

Wat houdt de verliesverrekening in?

Bedrijven kunnen zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting verliezen verrekenen. Dit betekent dat een verlies in een bepaald jaar verrekend wordt met behaalde winst in een ander jaar. Op die manier hoeft minder belasting te worden betaald.

Hoe gaat verliesverrekening in zijn werk?

Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting kan momenteel één jaar achterwaarts en zes jaar voorwaarts. Kan een geleden verlies na zes jaar nog steeds niet (volledig) verrekend worden met winst, dan raakt men dit verlies kwijt, ook wel ‘verliesverdamping’ genoemd. Dit verlies leidt in de toekomst dan niet tot het minder betalen van belasting.

Verliesverrekening beperkt

Het kabinet stelt voor om per 1 januari 2022 de verliesverrekening te beperken tot 50% van de belastbare winst. Deze maatregel wordt voorgesteld in combinatie met een onbeperkte voorwaartse verliesverrekening, in plaats van de huidige zes jaar.

Het voorstel

Het kabinet heeft voorgesteld dat de verliezen tot een bedrag van € 1 miljoen aan belastbare winst volledig verrekenbaar zijn. Voor zover de belastbare winst hoger is dan € 1 miljoen, worden die verliezen -uiteraard voor zover zij meer bedragen dan € 1 miljoen- slechts tot een bedrag van 50% van de belastbare winst verrekend. Dit geldt voor zowel voorwaartse als achterwaartse verliesverrekening.

Meer belasting voor multinationals 

De voorgestelde methode van verliesverrekening lijkt op de methodes die de door ons omringende landen hanteren. Door de nieuwe methode van verliesverrekening zullen met name multinationals meer belasting gaan betalen.

Let op! De plannen moeten nog door het parlement worden goedgekeurd.

Heeft u nog vragen over de verliesverrekening? Neem gerust contact met ons op. 

Blog
Ook interessant

Coronareserve en verliesverrekening voor de bv

Op Prinsjesdag werd gesproken over het benutten van de coronareserve en de beperking van de verliesverekening. Wat betekent dit voor uw onderneming?

Door Renate Ekhart
Lees verder