Verlaging vennootschapsbelastingdruk

Op Prinsjesdag heeft het kabinet het Belastingplan 2017 gepresenteerd. Daarin onder andere een verlenging van de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting.

Henry Fraterman
Henry Fraterman

Verlenging

De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting van 20% wordt verlengd:

  • in 2018 van € 200.000 naar € 250.000;
  • in 2020 van € 250.000 naar € 300.000; en
  • in 2021 van € 300.000 naar € 350.000.