Verklaring 'geen privégebruik auto' te laat, wat nu?

De werkgever moet dan de bijtelling toepassen, tenzij hij kan bewijzen dat de werknemer niet te veel privékilometers heeft gereden.

Verklaring 'geen privégebruik auto' te laat, wat nu?

Als een werkgever aan zijn personeel een auto ter beschikking stelt, is de bekende bijtelling van toepassing. Dat is niet zo als de werknemer een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ bij de werkgever inlevert. Maar wat gebeurt er als uw werknemer te laat is met het inleveren?

De werkgever moet dan de bijtelling toepassen, tenzij hij kan bewijzen dat de werknemer niet te veel privékilometers heeft gereden. Wij lichten dit hieronder verder toe. 

Bijtelling auto

Eerst terug naar de bijtelling. Als een auto van de zaak ter beschikking wordt gesteld, moet een percentage van de cataloguswaarde bij het inkomen worden geteld. Voor nieuwe auto’s geldt dit jaar een bijtelling van 22%, tenzij de auto volledig elektrisch is.

In dat geval bedraagt de bijtelling 12% tot een cataloguswaarde van € 40.000 en 22% over het meerdere. In 2022 geldt voor elektrische auto’s een bijtelling van 16% tot een cataloguswaarde van € 35.000 en 22% over het meerdere.

Verklaring geen privégebruik auto

Als de auto niet meer dan 500 kilometer privé wordt gebruikt, blijft de bijtelling achterwege. De werknemer kan dit bereiken door een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ bij de werkgever in te leveren. Daarna mag deze de bijtelling achterwege laten met ingang van het eerste loontijdvak waarover de werkgever het loon nog moet berekenen.

Te laat, wat dan?

Het kan natuurlijk voorkomen dat de werknemer de verklaring pas inlevert als de werkgever de loonaangifte al heeft gedaan. De werkgever moet dan gewoon de bijtelling toepassen, tenzij hij kan bewijzen dat de werknemer niet te veel privékilometers heeft gereden.

Hoe berekent u dat? [Voorbeeld]

Stel dat u een werknemer op 1 maart een auto van de zaak ter beschikking stelt en hij pas in mei een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ inlevert. Blijkt uit een kilometeradministratie dat hij in maart 65 km privé rijdt, dan is dit 650 km op jaarbasis.

Toegestaan is 500 km x 10/12 = 416 km. De werkgever moet dus bijtellen. Rijdt de werknemer in april 55 km privé, dan is dit 120 km in twee maanden.

Op jaarbasis is dit 600 km, dus dat is te veel. Ook in april moet de werkgever de bijtelling toepassen en pas na ontvangst van de verklaring in mei hoeft dit niet meer.

Corrigeren?

De werkgever mag de bijtelling op het eind van het jaar pas corrigeren als dan blijkt dat niet meer dan 416 km privé is gereden. Corrigeert de werkgever niet, dan kan de werknemer zelf bezwaar maken tegen de ingehouden loonheffingen. Eenvoudiger is het als de werknemer de bijtelling bij de eigen aangifte achterwege laat.

Heeft u vragen over de bijtelling auto en de ‘Verklaring geen privégebruik auto’, neem gerust contact met ons op.