Vergeet eindheffing werkkostenregeling niet!

Eindheffing werkkostenregeling | Vergeet niet de eerste aangifte van 2021. Lees meer in dit artikel.

Vergeet eindheffing werkkostenregeling niet!

Als u in 2020 meer aan vergoedingen en verstrekking uitgaf dan de zogenaamde ‘vrije ruimte’ in de werkkostenregeling, moet u over dit meerdere eindheffing betalen. Vergeet deze niet uiterlijk in de eerste aangifte van 2021 aan te geven.

Voor veel ondernemers zal dit de aangifte van februari zijn, die u in maart moet indienen en betalen.

Werkkostenregeling (WKR)

Via de werkkostenregeling mag u vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij aan uw personeel uitkeren. Als het bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen niet méér is dan de vrije ruimte, hoeft u als werkgever ook geen belasting te betalen.

Let op! De vrije ruimte bedraagt in 2020 3% van de loonsom over € 400.000 en 1,2% over het meerdere.

Eindheffing

Komt het bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen boven de vrije ruimte uit, dan betaalt u als werkgever 80% eindheffing over het meerdere. Deze moet u voor het jaar 2020 in de tweede aangifte van 2021 aangeven.

Voorbeeld

Uw loonsom was in 2020 € 1.000.000. Uw vrije ruimte was dus 1,2% x € 1.000.000 = € 19.200. U heeft in 2020 in totaal voor € 30.000 uitgegeven aan vergoedingen en verstrekkingen.

Over € 30.000 -/- € 19.200 = € 10.800 moet u eindheffing betalen. De af te dragen eindheffing is dus 80% x € 10.800 = € 8.640.

Administratie

Het bedrag van de eindheffing moet ook blijken uit uw administratie. Daartoe is het noodzakelijk dat u bijhoudt welke vergoedingen en verstrekkingen u onderbrengt in de werkkostenregeling. Vervolgens vergelijkt u dit bedrag met de beschikbare vrije ruimte en weet u of u eindheffing verschuldigd bent.

Aangiftebrief

In de regel doet u per vier weken of per maand aangifte. Wanneer u in 2021 aangifte moet doen, staat in de aangiftebrief die u in november heeft gekregen. Hierin staan ook de bijbehorende uiterste aangifte- en betaaldatums.

Let op! Past u normaliter de concernregeling toe, controleer dan of dit wel voordelig is. De verhoging van de vrije ruimte naar 3% geldt bij toepassing van de concernregeling slechts één keer en niet per bv.

Heeft u vragen over de eindheffing of de werkkostenregeling? Neem gerust contact met ons op.

Ook interessant voor u

Zo haal je het maximale uit de werkkostenregeling