Verdeel vermogen in box 3 slim

Het kan voor u lucratief zijn om uw vermogen met uw partner te verdelen. Sinds 2017 zijn er namelijk verschillende schijven in box 3. Beide partners kunnen de lagere schijven apart gebruiken en dus is een slimme verdeling wel van belang.

Box 3

In box 3 betaalt u belasting over uw vermogen. Het werkelijk rendement dat u behaalt, is niet van belang. Over uw vermogen wordt een fictief rendement berekend. Hoe meer vermogen u heeft, hoe meer belasting u betaalt.

Vrijstelling

In 2019 heeft u in box 3 recht op een vrijstelling van € 30.360. Heeft u een partner, dan geldt een dubbele vrijstelling van € 60.720. Over het meerdere betaalt u belasting volgens drie schijven.

Drie schijven

  • De eerste schijf loopt tot een vermogen van € 71.650.
  • De tweede van € 71.650 tot € 989.736.
  • De derde schijf over al het vermogen boven € 989.736.

Verondersteld (fictief) rendement

De fiscus gaat er in de eerste schijf van uit dat u met uw vermogen een rendement behaalt van 1,935%. In de tweede schijf is het veronderstelde rendement 4,451% en in de derde 5,6%. Over het veronderstelde rendement betaalt u 30% belasting.

Meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.