Zorgbonus 2020: vergeet de verantwoording niet!

Voor de vaststelling van de zorgbonus zal er in bepaalde gevallen een verantwoording moeten plaatsvinden...

Zorgbonus 2020: vergeet de verantwoording niet!

De zorgbonus is bedoeld voor zorgprofessionals die tijdens de coronacrisis - tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 - een uitzonderlijke presentatie hebben geleverd. De subsidie voor de eerste zorgbonus (2020) is inmiddels aangevraagd en ontvangen. 

Echter, voor de vaststelling van de subsidie zal er in bepaalde gevallen nog een verantwoording moeten plaatsvinden. De wijze van verantwoording is opgedeeld in drie categorieën:

1. Subsidies tot € 25.000
2. Subsidies van € 25.000 tot € 125.000
3. Subsidies van € 125.000 of meer

Subsidies tot € 25.000

Over het algemeen worden subsidies tot een bedrag van € 25.000 ambtshalve vastgesteld en hoeft u deze niet te verantwoorden. Echter kan er steekproefsgewijs wél getoetst worden. Het besluit inzake de subsidievaststelling zal uiterlijk 5 juni 2022 plaatsvinden.

Subsidies van € 25.000 tot € 125.000

De datum van verantwoording is afhankelijk van het feit of de zorgbonus van 2020 volledig is uitgekeerd en ontvangen:

  • Is de zorgbonus volledig ontvangen en uitgekeerd aan zorgprofessionals in 2020? De verantwoording hiervan had uiterlijk 3 juni 2021 moeten plaatsvinden. Verantwoording vond plaats middels een online verantwoordingsformulier waarin een werkelijke kostenverklaring is opgenomen. 
  • Is de zorgbonus niet volledig ontvangen en uitgekeerd aan zorgprofessionals in 2020? Subsidies tussen de € 25.000 en € 125.000 welke niet volledig zijn uitgekeerd in 2020 moeten uiterlijk 3 juni 2022 verantwoord worden.

Daarnaast moet de zorgaanbieder een aanvraag indienen om de verleende subsidie te laten vaststellen. Hiervoor wordt een verantwoordingsformulier door DUS-I beschikbaar gesteld. Het besluit inzake de subsidievaststelling vindt uiterlijk 1 november 2022 plaats. 

Subsidies van € 125.000 of meer

Bij subsidies van € 125.000 of meer geldt een verantwoordingsverplichting waarbij mogelijk sprake is van accountantswerkzaamheden.

Uiterlijk 3 juni 2022 moet de verantwoording hebben plaatsgevonden. Dit gaat middels het DUS-I beschikbaar gestelde verantwoordingsformulier. De subsidievaststelling zal uiterlijk 1 november 2022 plaatsvinden.

Over de noodzaak en de strekking van de accountantswerkzaamheden is de Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in overleg met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport alsmede andere betrokken partijen. DUS-I spreekt over een verplichting van accountantswerkzaamheden, maar hierover is dus nog geen definitieve overeenstemming met de NBA.