Veranderingen ten aanzien van AOW-gerechtigden door WWZ

Zoals u ongetwijfeld weet verandert er per 1 januari 2015 het nodige ten aanzien van bepaalde tijd contracten. Ook ten aanzien van het ontslagrecht staan er belangrijke wijzigingen op het programma, die per 1 juli 2015 ingaan.

Cindy Notkamp
Cindy Notkamp

Wijzigingen ontslagrecht

Voor uitgebreide informatie omtrent de wijzigingen per 1 juli 2015, verwijzen we u graag naar deze blog.

Veranderingen AOW-gerechtigden

Ook voor AOW-gerechtigden brengt het ontslagrecht veranderingen met zich mee. Per 1 juli 2015 kunt u  de arbeidsovereenkomst van werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, opzeggen zonder toestemming van UWV. Dit geldt ook als er geen AOW-ontslagbeding in de cao of arbeidsovereenkomst staat. De maatregel is een onderdeel van de Wet werk en zekerheid.

Ketenregeling

Aansluitend aan het opzeggen van de arbeidsovereenkomst kunt u eventueel een contract voor bepaalde tijd sluiten. Houdt u er rekening mee dat dit contract wel onder de ketenregeling valt (maximaal 3 tijdelijke contracten in 2 jaar). Dit kan vanzelfsprekend ook wanneer de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt door een AOW-beding.

Transitievergoeding

Als een werknemer minimaal twee jaar in dienst is geweest, moet u bij ontslag vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding betalen. Dit geldt ook als een tijdelijk contract na twee jaar simpelweg niet wordt verlengd. Voor AOW-gerechtigden is hierop een uitzondering gemaakt. Aan werknemers die uit dienst treden bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, hoeft u geen transitievergoeding te betalen. Dit geldt ook als de werknemer na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd nog even doorwerkt en u vervolgens het dienstverband beëindigt.

Ragetlieregel geldt niet bij bereiken pensioengerechtigde leeftijd

Ten aanzien van de zogenoemde Ragetlieregel vindt ook een belangrijke wijziging plaats. Deze geldt straks niet voor werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is beëindigd vanwege het bereiken van de AOW- gerechtigde leeftijd. Wordt dus het vaste contract van een werknemer beëindigd omdat hij de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en wilt u hem vervolgens een contract voor bepaalde tijd aanbieden, dan loopt dit laatste contract van rechtswege af. Dit geldt ook als het contract voor onbepaalde tijd niet is geëindigd door opzegging via UWV of ontbinding door de kantonrechter.

Wetsvoorstel Werken na AOW-leeftijd

Bij de stemming over de Wet werk en zekerheid is een motie aangenomen waarmee geregeld wordt dat de overheid de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid en het wetsvoorstel Werken na AOW-leeftijd op elkaar afstemt. Het wetsvoorstel Werken na AOW-leeftijd moet er straks voor zorgen dat uw arbeidsrechtelijke beperkingen bij het in dienst nemen en houden van AOW-gerechtigde werknemers worden weggenomen, waaronder bijvoorbeeld uitbetaling bij ziekte. Hierover echter later meer.