Nieuws­be­richt Ex­tra GLB steun varkens- en pluim­vee­hou­ders

Ben jij varkens- of pluimveehouder met grond waarop in 2022 uitbetaling van betalingsrechten zijn aangevraagd? Dan ontvang je in september extra GLB-steun.

Extra GLB steun voor Varkens- en pluimveehouders met grond

Ben jij varkens- of pluimveehouder met grond waarop in 2022 uitbetaling van betalingsrechten zijn aangevraagd? Dan ontvang je in september extra GLB-steun vanuit de Europese landbouwcrisisreserve.

Hoogte extra GLB-steun

De extra GLB-steun bedraagt € 2.700 per bedrijf. Dit is onafhankelijk van de grootte van het bedrijf.

Voorwaarden

Je ontvangt deze steun als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Minimaal 50 varkens of 250 stuks pluimvee in bezit.
  • In 2022 met de Gecombineerde opgave (GO) uitbetaling van betalingsrechten aangevraagd.
  • Voor minimaal € 500 uitbetaling van rechtstreekse betalingen aangevraagd.
  • Je voldoet aan de vergroeningseisen.

Drempelwaarde € 500

De drempelwaarde geldt voor aangevraagde de basis- en vergroeningspremie. Hier voldoe je aan als je meer dan circa 1,5 ha landbouwgrond hebt opgegeven voor uitbetaling.

Uitbetaling

De uitbetaling gaat vanzelf. Je hoeft geen aanvraag in te dienen. RVO selecteert de bedrijven op basis van de ingediende GO 2022. RVO betaalt het steunbedrag uiterlijk 30 september 2022 automatisch uit.

Zijn er vragen over de extra GLB steun? Neem gerust contact op.

Samen gaan! Met je agro adviseur ambities waarmaken.

Waar wil je naartoe met jouw agrarische onderneming? Wellicht heb je een forse investering op de planning staan. Of verkeer je financieel in zwaar weer, waardoor je overweegt te stoppen met jouw agrarische onderneming. 

Kortom: waar staat jouw bedrijf over een aantal jaar? Onze agrarisch adviseurs maken de impact van keuzes inzichtelijk en geven duidelijkheid over jouw financiële situatie. Samen kijken we wat het beste is voor jou en jouw agrarische onderneming; deze staan immers altijd voorop.

Lees meer