VAR vervalt vanaf 1 mei 2016

De voorbereidingsfase van de afschaffing van de VAR loopt tot 1 mei 2016. Met deze toezegging kwam staatssecretaris Eric Wiebes dinsdagavond tegemoet aan de wens van het CDA om meer tijd te nemen voor afschaffing van de VAR.

Leonie Pongers
Leonie Pongers

Implementatiefase

Per 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen en start de implementatiefase, die loopt tot 1 mei 2017. Vanaf dat moment wordt het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) gehandhaafd.

Eerste kamer stemt voor afschaffing VAR

De Eerste Kamer heeft dinsdagavond met de staatssecretaris gedebatteerd over de vervanger van de VAR, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Het wetsvoorstel behaalde een meerderheid van 42 van de 75 zetels in de Senaat. Met het voorstel wordt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft.

Het voorgestelde alternatief

Het voorgestelde alternatief houdt in dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan geven over de overeenkomst. Partijen kunnen hieraan zekerheid ontlenen omtrent de loonheffingen.

De Belastingdienst maakt de beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar, zodat andere opdrachtgevers en opdrachtnemers deze kunnen gebruiken. Het gebruik van een beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst is facultatief, hier bestaat geen enkele verplichting toe.

Toetsing modelovereenkomsten

De staatssecretaris zegde toe om te voorzien in een onafhankelijke juridische toetsing van de modelovereenkomsten door een panel van experts. Afschaffing van de VAR is volgens Wiebes in alle gevallen een goede keuze. Om die reden wordt het de "no regret option" genoemd.

Voorbereidings- en implementatiefase

De voorbereidingsfase loopt tot 1 mei 2016. Dan komt de VAR te vervallen start de implementatiefase, die loopt tot 1 mei 2017. Vanaf dat moment wordt het wetsvoorstel gehandhaafd.

Bron: Accountancyvanmorgen