Vanggewassen in 2018

Wilt u uw vergroeningseis ‘Ecologisch aandachtsgebied’ (EA) invullen met vanggewassen? Vanaf 2018 gelden enkele nieuwe eisen en mogelijkheden.

Inzaaien of oogsten uiterlijk 15 oktober

Teelt u een vanggewas na een hoofdteelt? Dan geldt als uiterste inzaaidatum 15 oktober. Dit was voorheen 30 september. Wordt het vanggewas ingezaaid onder de hoofdteelt? Dan dient de hoofdteelt uiterlijk 15 oktober geoogst te zijn.

Vlinderbloemigen

Past u onderzaai toe? Dan mag u, naast grassen, nu ook vlinderbloemigen gebruiken. Onder vlinderbloemigen vallen bijvoorbeeld de rode klaver of voederwikke. Ook mag u een mengsel van grassen en vlinderbloemigen onderzaaien.

Teeltperiode acht weken

De verplichte teeltperiode van een vanggewas is teruggebracht naar acht weken. Dit was, na de hoofdteelt, tien weken. Deze teeltperiode van acht weken geldt ook voor de teelt van een vanggewas voor aaltjesbestrijding en na vlas of hennep. Past u onderzaai toe? Dan is er geen verplichte teeltperiode na de oogst van de hoofdteelt.