Vanggewas na maïs: uiterlijk 1 oktober melden

Teelt u maïs op zand- en/of lössgrond? Dan bent u verplicht om na de maïsteelt een vanggewas te telen. De invulling en de voorwaarden hangen af van het ‘type’ maïs en het oogstmoment. De datum 1 oktober speelt hierbij een belangrijke rol. Wijzigt het tijdstip van inzaaien naar een datum voor of na 1 oktober? Meld dit dan uiterlijk 1 oktober in de Gecombineerde opgave.

Vanggewas na 1 oktober

Zaait u na 1 oktober uw vanggewas? Dan moet dit verplicht een wintergraan zijn. Teelt u gangbare snijmaïs, dan moet u dit wintergraan volgend jaar als hoofdteelt laten staan. Voor andere maïs geldt dat het wintergraan tot minimaal 1 februari moet blijven staan.

Zaaidatum gewijzigd? Meld dit dan

Belangrijk is om na te gaan welke datum en welk gewas u met de Gecombineerde opgave heeft doorgegeven. Heeft u een zaaidatum doorgegeven van 1 oktober of eerder en wordt het toch later? Meld dit dan uiterlijk 1 oktober door opnieuw de Gecombineerde opgave in te sturen. Ook als de zaaidatum eerder is dan gepland dient u dit tijdig te melden.

Exacte zaaidatum minder van belang

RVO geeft aan dat de exacte zaaidatum minder van belang is. Het gaat erom dat RVO weet of u het vanggewas uiterlijk 1 oktober heeft gezaaid of dat het later is geworden. Om deze reden is een melding alleen nodig indien u in een andere periode gaat zaaien dan gepland.

Ook het gewas doorgeven

Naast de datum moet u ook het gewas doorgeven. Let erop dat het gewas dat u zaait ook daadwerkelijk is toegestaan in de betreffende periode.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.