Vanggewas of groenbemester als veevoer

Wilt u uw verplichte vanggewas of groenbemester gebruiken als veevoer? Dat kan onder bepaalde voorwaarden.

Niet vernietigen

Een goed ontwikkelde groenbemester kan prima dienen als veevoer. Door de droge periode is hier veel belangstelling voor. RVO heeft aangegeven dat u uw groenbemester/vanggewas mag maaien en beweiden. Dit mag ook in de verplichte teeltperiode. Voorwaarde is wel dat het gewas tijdens deze periode niet afsterft. Dit betekent dat met name een grasachtig gewas in aanmerking komt.

Verplichte teeltperiode

De verplichte teeltperiode is afhankelijk van het type vanggewas of groenbemester. Ook de grondsoort speelt hierbij een rol.

Het verplichte vanggewas na maïs op zand- en lössgrond moet u tot minimaal 1 februari laten staan.

Heeft u in augustus of in september op bouwland drijfmest aangewend? Dan moet u in veel gevallen een groenbemester inzaaien. Deze groenbemester moet voldoende lang worden geteeld, om voor een stikstofnorm in aanmerking te komen. Op kleigrond is dat minimaal 8 weken en op overige grondsoorten tot en met minimaal 1 december.

Indien u in het kader van de vergroeningseisen een EA-vanggewas inzaait, moet dit gewas verplicht 8 weken worden geteeld.

Heeft u vragen over de lopende ontwikkelingen? Neem dan contact met ons op.