Vanaf 2024 vaak geen stikstof­norm groen­bemester meer

Vanaf 2024 krijg je in de meeste situaties geen stikstofgebruiksnorm voor een groenbemester. De aanscherping werd eerder aangekondigd voor 2023, maar is uitgesteld. Alleen na de teelt van granen, gras- en koolzaad kan je in 2024 nog een stikstofgebruiksnorm krijgen.

Stikstofnorm 2024

Je kunt vanaf 2024 een stikstofgebruiksnorm krijgen voor een niet-vlinderbloemige groenbemester. Dit geldt alleen als je de groenbemesters:

  • Aansluitend na graszaad, koolzaad of graan teelt.
  • Uiterlijk 31 augustus inzaait.
  • Minimaal t/m 31 januari teelt.

Stikstofnorm graszaadstoppel

In 2024 kan je nog steeds een stikstofgebruiksnorm krijgen voor je graszaadstoppel. Om de stikstofgebruiksnorm te kunnen toepassen, moet je het graszaad uiterlijk 15 september oogsten. Daarnaast moet je de stoppel na de oogst een periode in stand houden. Afhankelijk van de situatie, moet jij je houden aan de volgende instandhoudingsperiode:

  • Zand- löss- en veengrond: minimaal t/m 1 december.
  • Kleigrond: tenminste 8 weken.
  • Alle grondsoorten: minimaal 10 weken in het ‘groeiseizoen’. Na vernietiging van de graszaadstoppel teel je een volggewas.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Jos Kuipers
Jos Kuipers Senior adviseur agro