Vanaf 2021 beperkingen bij ruggen- en aardappelteelt

Teelt u gewassen in ruggen op klei- of lössgrond? De kans is groot dat u vanaf 2021 te maken krijgt met extra maatregelen. Lees er meer over!

Vanaf 2021 beperkingen bij ruggen- en aardappelteelt

Teelt u gewassen in ruggen op klei- of lössgrond? De kans is groot dat u vanaf 2021 te maken krijgt met extra maatregelen. Daarnaast gaat waarschijnlijk bij de teelt van aardappelen op zand- en lössgrond een korting van de stikstofgebruiksnorm gelden, als u de aardappelen teelt na vernietiging van de graszode. De voorgestelde maatregelen zijn nog niet definitief.

Drempels of greppels bij teelt in rug

Teelt u een gewas in de rug? De kans is groot dat u vanaf 2021 maatregelen moet nemen om afspoeling te voorkomen. Naast de eerder aangekondigde ‘drempels tussen de ruggen’ mag u als alternatief ook een greppel aanleggen.

Drempels, tijdelijk doorbreken toegestaan

Kiest u ervoor om drempels aan te leggen tussen de ruggen? De drempels mogen maximaal 2 meter van elkaar liggen en moeten minimaal 5 centimeter hoog zijn. U moet de drempels de gehele teeltperiode laten liggen. Alleen bij dreiging van extreme weersomstandigheden (regen) mag u de drempels tijdelijk doorbreken. U moet de drempels op een later moment weer herstellen.

Aanleg greppels

In plaats van drempels mag u het perceel ook voorzien van een greppel. U plaatst deze greppel parallel aan de watergang en minimaal 1 meter er vandaan. De greppel moet minimaal 50 centimeter breed en 30 centimeter diep zijn.

65 kilogram korting aardappel na gras

Teelt u aardappelen op zand- en/of lössgrond? Het eerder aangekondigde verplichte vanggewas na aardappelen op zuidelijke zand- en lössgronden gaat niet door.

Als alternatief is voorgesteld dat u vanaf 2021 de stikstofgebruiksnorm met 65 kilogram per hectare moet korten. Dit geldt alleen zodra u de aardappelen teelt nadat de graszode is vernietigd. Dit geldt echter voor alle zand- en lössgronden in heel Nederland.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.