Vakantieauto van de zaak? Voorkom teleurstellingen

Uw werknemers rijden in een compacte auto van de zaak. U heeft afgesproken dat uw werknemers voor vakantieperioden gebruik kunnen maken van een ruimere auto. Zo houdt u de kosten in de hand. Maar let op: laat de bijtelling geen roet in het eten gooien!

Stel, uw werknemer heeft geen bijtelling voor de compacte auto, omdat hij zich erop beroept dat hij op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt. De werknemer houdt voor deze auto een sluitende kilometerregistratie bij en beschikt over een verklaring geen privégebruik auto. Alles netjes volgens de regels en u past dan ook terecht geen bijtelling toe.

Vakantieauto en bijtelling

Dit verandert op het moment dat de vakantieauto in beeld komt. Met de vakantieauto rijdt men, over het algemeen, wel meer dan 500 privékilometers op jaarbasis.

Let op!
De 500-kilometergrens geldt op jaarbasis. Is de vakantieauto bijvoorbeeld voor drie weken ter beschikking gesteld, dan wordt deze 500 kilometer tijdsevenredig verminderd. Uw werknemer mag in dit geval dus maar 28 kilometer privé met deze auto rijden!

Het voorgaande betekent dat u voor de vakantieauto dus een bijtelling moet toepassen. Deze bijtelling vindt tijdsevenredig plaats.

Voorbeeld

Een vakantieauto met een cataloguswaarde van € 30.000 en een bijtellingspercentage van 25% wordt gedurende drie weken ter beschikking gesteld. De bijtelling bedraagt € 432 (25% van € 30.000 maal 3/52).

Let op!
De bijtellingspercentages zijn in principe minimale percentages. Dit betekent dat als de Belastingdienst kan aantonen dat het daadwerkelijke privégebruik hoger ligt, er een hogere bijtelling kan worden toegepast.

Voor het voorbeeld betekent dit dat de bijtelling wellicht hoger wordt dan € 432. In de praktijk komt het echter nauwelijks voor dat de Belastingdienst van deze mogelijkheid gebruikmaakt.

Verschil wel of niet inleveren compacte auto

Niet inleveren
Als de compacte auto tijdens de vakantieperiode niet wordt ingeleverd en dus ter beschikking blijft staan, vindt alleen bijtelling over de vakantieauto plaats. Met de compacte auto wordt immers niet meer dan 500 kilometer privé gereden op jaar basis.

Wel inleveren
Wordt de compacte auto tijdens de vakantieperiode echter wel ingeleverd, zodat deze niet ter beschikking van de werknemer staat, dan ontstaat een heel ander verhaal. Op dat moment staan de compacte en de vakantieauto namelijk niet gelijktijdig ter beschikking.

Bij overschrijding van de 500 kilometergrens met één auto wordt de bijtelling dan meteen toegepast voor beide auto's. In dat geval moet dan voor zowel de vakantieauto als de compacte auto een bijtelling plaatsvinden.

Voorbeeld

Een compacte auto met een cataloguswaarde van € 15.000 en een bijtellingspercentage van 21% wordt gedurende 49 weken ter beschikking gesteld. Met deze auto wordt niet privé gereden.

Een vakantieauto met een cataloguswaarde van € 30.000 en een bijtellingspercentage van 25% wordt gedurende drie weken ter beschikking gesteld. Met deze auto wordt 1.000 kilometer privé gereden.

De bijtelling bedraagt € 3.400 (21% van € 15.000 maal 49/52 plus 25% van € 30.000 maal 3/52). Was de compacte auto gedurende het hele jaar ter beschikking gesteld (dus ook gedurende de vakantieperiode) dan had de bijtelling slechts € 432 (de vakantieauto) bedragen.

Tip
Kunt u het nog volgen? Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u halverwege bent afgehaakt. Onthoud echter dat het verstandig is de compacte auto ter beschikking te laten staan, indien voor deze auto geen bijtelling wordt toegepast.

Wordt voor de compacte auto wel een bijtelling toegepast dan is het financieel aantrekkelijker om deze niet tegelijk met de vakantieauto ter beschikking te stellen. Op dat moment hoeft gedurende de vakantieperiode immers geen bijtelling plaats te vinden over de compacte auto.

Voorkom onverwachte bijtelling

Overleg de gevolgen van een regeling voor een vakantieauto voor uw individuele werknemers vooraf met een adviseurs. Daarmee kunt u wellicht voorkomen dat er onverwacht een bijtelling moet worden toegepast.