Heeft uw medewerker al een fiets van de zaak?

Vanaf dit jaar is er een nieuwe fiscale regeling voor een fiets van de zaak. Hoe ziet de regeling er precies uit, wat zijn de kosten en met welke voorwaarden moet u rekening houden?

Heeft uw medewerker al een fiets van de zaak?

Vanaf dit jaar is er een nieuwe fiscale regeling voor een fiets van de zaak. Hoe ziet de regeling er precies uit, wat zijn de kosten en met welke voorwaarden moet u zeker rekening houden?

Ter beschikking stellen

De regeling geldt alleen voor een fiets die u ter beschikking stelt. Dit betekent dat u als werkgever de fiets moet aanschaffen en dat deze ook uw eigendom blijft. De werknemer mag er dus alleen gebruik van maken. Zakelijk, voor het woon-werkverkeer, maar ook privé.

De fiets blijft uw eigendom, daarom moet de werknemer de fiets in beginsel teruggeven als hij deze niet meer voor het woon-werkverkeer gebruikt of als hij bij u uit dienst treedt.

Forfaitaire bijtelling

Voor het privégebruik van de fiets geldt vanaf 2020 een forfaitaire bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs. Net als bij de auto van de zaak wordt de bijtelling bij het loon geteld en moet u hierover loonbelasting inhouden.

Wat het gebruik van de fiets de werknemer uiteindelijk kost, is mede afhankelijk van de hoogte van zijn loon. Hoe hoger het belastingtarief, des te meer kost het.

Voorbeeld: u stelt een fiets van € 2.000 ter beschikking. De bijtelling is 7% x € 2.000 = € 140 per jaar. Bij een belastingtarief van 37,35% (in 2020 tot een inkomen van € 68.507), kost dit ongeveer € 52 per jaar (€ 4,36 per maand).

Geen vergoeding meer geven

Houd er rekening mee dat u uw werknemer met een fiets van de zaak geen vergoeding meer kunt geven voor zakelijk gefietste kilometers, waaronder het woon-werkverkeer.

Dat kan alleen voor kilometers die hij fietst op een fiets die zijn eigendom is. Voor het zakelijk gebruik van de eigen fiets kunt u een werknemer onbelast € 0,19 per kilometer geven.

Iemand die bijvoorbeeld 5 km van de zaak woont, kunt u dus 5 x 2 x € 0,19 = € 1,90 per dag onbelast vergoeden. Gebruikt hij de fiets op 100 dagen per jaar voor het woon-werkverkeer, dan is dit dus € 190 netto.

Ga dus eerst met uw personeel om de tafel of er wel animo is voor een fiets van de zaak, met name als u nu een vergoeding verstrekt.

Kosten voor uw rekening

De bijkomende kosten van bijvoorbeeld onderhoud of van een verzekering komen ook voor uw rekening, omdat de fiets uw eigendom is. Deze aftrekbare kosten komen gewoon ten laste van de winst.

Ook voor ondernemer en dga

De regeling geldt ook voor u als ondernemer in de inkomstenbelasting of voor de dga met een bv. In het eerste geval wordt de forfaitaire bijtelling bij de winst geteld, bij de dga wordt de bijtelling net als bij andere werknemers ingehouden op het loon.

Bij twijfel moet de inspecteur aannemelijk maken dat een zakelijke fiets ook voor privégebruik ter beschikking staat. Dit is in ieder geval zo als de fiets voor het woon-werkverkeer ter beschikking staat.

Woont u als ondernemer of dga bij uw bedrijf, dan zal het voor de inspecteur nog niet meevallen dit te bewijzen.

Vergoeden of verstrekken fiets

Wilt u geen fiets van de zaak ter beschikking stellen? Het is ook mogelijk om een fiets te vergoeden of een lening te verstrekken voor de aankoop van een fiets door de werknemer zelf. Dit kan in sommige situaties voordeliger zijn.

Heeft u vragen over bijtelling? Neem dan contact met ons op.