Uitfasering pensioen in eigen beheer

We blijven u op de hoogte houden over het verloop van het wetsvoorstel over de uitfasering van pensioen in eigen beheer (PEB). Het wetsvoorstel kent een roerig verloop. 

Voorstel

De Tweede Kamer heeft het voorstel aangenomen, en voor de Eerste Kamer is de stemming over het voorstel uiteindelijk aangehouden. Vervolgens verscheen recentelijk een zogenaamde Novelle, waarin een aantal - overwegend technische - aanpassingen wordt voorgesteld. Op 9 februari heeft de Tweede Kamer de novelle als hamerstuk afgedaan.

Eerste kamer

Uiterlijk op 7 maart 2017 is de Eerste Kamer aan zet. Dan moet blijken of ook zij zich kan vinden in de aanvullingen op het  wetsvoorstel. We noemen het aanvullingen, omdat de hoofdlijnen ongewijzigd blijven. Als het voorstel doorgaat, betekent dat kortweg het volgende:

  • De beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel van 1 januari 2017 is niet gehaald. Streven is dat het wetsvoorstel op 1 april 2017 in werking treedt. 
  • het is niet meer mogelijk pensioen op te bouwen binnen uw eigen vennootschap. Het opbouwen van pensioen kan alleen nog bij een professionele pensioenverzekeraar.
  • voor de reeds opgebouwde pensioenaanspraken moet u een keuze maken. U heeft de volgende opties:
  • u kunt uw pensioenaanspraken handhaven, maar zoals gezegd zonder verdere opbouwmogelijkheid in uw eigen vennootschap. Op uw pensioendatum houdt u recht op een levenslange uitkering. En mocht u onverhoopt overlijden, dan blijft uw partner recht houden op een levenslange uitkering. Alternatief is dat u uw opgebouwde pensioenaanspraken (alsnog) afstort bij een professionele pensioenverzekeraar.
  • u kunt in 2017 tot en met 2019 gebruikmaken van het overgangsrecht. Daarin heeft u de mogelijkheid om uw opgebouwde pensioenaanspraken fiscaal gunstig af te kopen dan wel om te zetten in een zogenaamde oudedagsverplichting.

Met u zijn we benieuwd wat 7 maart 2017 brengt. Wordt vervolgd!