Nieuws­be­richt GLB: voor­waar­den ba­sis­pre­mie

In 2023 start de nieuwe GLB, met nieuwe basisvoorwaarden. Nederland kan ervoor kiezen de verplichte gewasrotatie en het verplichte niet-productieve areaal pas vanaf 2024 in te voeren.

GLB: mogelijk uitstel enkele voorwaarden basispremie

Vanaf 2023 start het nieuwe GLB. Bij deelname krijg je te maken met nieuwe basisvoorwaarden. De Europese Commissie biedt de mogelijkheid om de verplichte gewasrotatie en het verplichte niet-productieve areaal pas vanaf 2024 in te voeren. Nederland moet de definitieve keuze nog maken, maar staat hier positief tegenover.

 

Verplicht voor basispremie

Om de GLB-basispremie te ontvangen moet je aan de basisvoorwaarden voldoen. Een deel van deze voorwaarden zijn omschreven als verschillende ‘Goede landbouw en milieu condities’ (GLMC’s). Nederland kan ervoor kiezen om twee van deze GLMC’s pas vanaf 2024 in te voeren.

GLMC 7 Gewasrotatie

Je wordt verplicht om op bouwland elk jaar een ander gewas te telen. Het lijkt er op dat het telen van een vanggewas al ‘tussenteelt’ ook voldoende is. Als Nederland kiest voor de vrijstelling, hoef je in 2023 nog niet te voldoen aan de rotatie-eis of ‘tussenteelt’. Je kunt daardoor in 2023 hetzelfde gewas telen als in 2022.

GLMC 8 niet-productief areaal bouwland

Heb je bouwland en teel je in totaal minder dan 75% gras op jouw bedrijf? Dan is de hoofdregel dat je 4% van je bouwland als niet-productief areaal moet inrichten. Je mag dit ook invullen met sloten en landschapselementen. Nederland heeft de keuze om het verplichte niet-productieve areaal met 1 jaar op te schorten. Dat betekent dat je in 2023 al jouw bouwland in kunt zetten om gewassen te telen. Je bent, vanuit het 7e Actieprogramma, wel verplicht om teeltvrije zones aan te houden

Deelname eco-regeling en ANLb, dan toch voldoen

Wil je naast de basispremie ook nog de eco-premie en/of ANLb-subsidie ontvangen? Dan moet je toch voldoen aan GLMC 7 en 8. Het uitstel van deze GLMC’s is dan niet van toepassing.

Heb je vragen over de nieuwe GLB? Neem gerust contact op.