Uitstel rVDM: invoering per 1 januari 2023

De invoering van het rVDM is opnieuw met één jaar uitgesteld. De nieuwe invoeringsdatum is gepland op 1 januari 2023. Lees meer...

Uitstel rVDM: invoering per 1 januari 2023

De invoering van het rVDM is opnieuw met één jaar uitgesteld. De nieuwe invoeringsdatum is gepland op 1 januari 2023. Dit betekent dat in 2022 het systeem van Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM’s) niet verandert.

Beslissing voor nieuwe minister

Het demissionaire kabinet moet het besluit over de invoering van rVDM overlaten aan het nieuwe kabinet. Bovendien blijkt dat de invoering van het rVDM op dit moment nog tot technische hobbels leidt. Om deze redenen kan het rVDM niet ingaan per 1 januari 2022. De nieuwe invoeringsdatum is nu gepland op 1 januari 2023. De nieuwe minister zal hier echter definitief over moeten beslissen.

Realtime meldingen doorgeven 

Na invoering van ‘real time Vervoersbewijs Dierlijke Mest’ (rVDM) moeten, bij alle transporten van dierlijke mest, bepaalde meldingen realtime worden doorgegeven aan RVO. Denk hierbij aan het aanmelden van het transport en het moment van laden en lossen.

Overdracht mest bevestigen

Ook is het de bedoeling dat, na het lossen van de mest, de leverancier en de afnemer de overdacht van de mest bij RVO bevestigen. Dit gaat ook voor forfaitaire transporten gelden, zoals boer-boer-transport en afvoer naar particulieren. Dit is echter, vanwege het uitstel, over het jaar 2022 nog niet van toepassing.

Vragen

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.