Uitstel loonaangifte vanwege problemen e-Herkenning

De verplichting van e-Herkenning heeft tot veel ophef geleid. De Belastingdienst geeft, onder voorwaarden, uitstel voor de loonaangifte. Hoelang duurt de uitstel? En geldt dit ook voor u?

Uitstel loonaangifte vanwege problemen e-Herkenning

De verplichting van e-Herkenning heeft tot veel ophef geleid. De Belastingdienst geeft, onder voorwaarden, uitstel voor de loonaangifte tot 1 juli 2020.

Verzorgt de Jong & Laan uw loonaangiften? Dan verandert er voor u niets. Het uitwerken en indienen van de aangiften bij de belastingdienst doen wij digitaal, via onze eigen aangiftesoftware.

Belangrijke voorwaarde voor uitstel

U kunt alleen uitstel krijgen als u de laatste loonaangifte heeft ingediend via het oude portaal van de Belastingdienst, dus nog zonder e-Herkenning.

Let op!

Het uitstel geldt voor ondernemers die overstappen naar Mijn Belastingdienst Zakelijk en daarvoor e-Herkenning moeten aanschaffen. Ook voor ondernemers die voortaan een fiscaal dienstverlener of marktsoftware inzetten om aangifte te doen.

Aangifte soms onmogelijk

Behalve het feit dat ondernemers voortaan dus moeten betalen om aangifte loonheffing te doen, is het ook een probleem dat sommige bedrijven via e-Herkenning geen aangifte kúnnen doen.

Het betreft bijvoorbeeld:

  • fiscale eenheden
  • buitenlandse rechtspersonen die in Nederland actief zijn
  • ambassades 

Zij kunnen zich namelijk niet inschrijven in het Handelsregister, wat verplicht is om via e-Herkenning aangifte te kunnen doen. In een brief aan de Kamer heeft minister Knops aangegeven voor deze groepen naar een oplossing te zoeken.

Zoeken naar oplossing

Ook voor kleine bedrijven wordt gezocht naar een oplossing voor de relatief hoge aanschafkosten van e-Herkenning. Zo wordt er met aanbieders overlegd over een verlaging van de prijs.

Heeft u vragen over het doen van de loonaangifte via e-Herkenning, neem dan contact met ons op.