Nieuw betalingssysteem kinderopvang uitgesteld

Het nieuwe betalingssysteem voor de kinderopvang wordt niet ingevoerd per 1 januari 2018, maar mogelijk geleidelijk in dat jaar of in één keer op 1 januari 2019. De latere invoering is nodig omdat de nieuwe betalingswijze veel voorbereiding vergt.

Henry Fraterman
Henry Fraterman

Eenvoud en zekerheid

Het nieuwe systeem van de kinderopvang moet straks meer eenvoud en zekerheid voor ouders geven. Als dit systeem wordt ingevoerd, ontvangt u geen kinderopvangtoeslag meer van de Belastingdienst. Deze overheidsbijdrage gaat dan direct naar DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Betalen aan kinderopvanginstellingen

Uw ouderbijdrage aan de kinderopvang betaalt u straks via een 'digitale portemonnee' aan DUO, die met deze bijdrage en de overheidsbijdrage (voormalige kinderopvangtoeslag) de facturen betaalt van de kinderopvanginstellingen.

Nieuwe gang van zaken

In het nieuwe systeem krijgt u voor de kinderopvang dus niet meer te maken met de Belastingdienst, maar alleen met de kinderopvanginstelling zelf en met DUO. U hoeft ook geen gegevens meer door te geven over de kinderopvang. De kinderopvanginstelling geeft de afname van kinderopvang zelf door aan DUO.