Uitspraak fosfaatrechten en pacht, soms rechten naar verpachter

Pacht u langdurig grond en/of gebouwen en heeft u fosfaatrechten? Een rechter heeft recent een uitspraak gedaan waaruit blijkt, dat een verpachter in bepaalde situaties aanspraak kan maken op uw fosfaatrechten. Lees meer...

Uitspraak fosfaatrechten en pacht, soms rechten naar verpachter

Pacht u langdurig grond en/of gebouwen en heeft u fosfaatrechten? Een rechter heeft recent een uitspraak gedaan waaruit blijkt, dat een verpachter in bepaalde situaties aanspraak kan maken op uw fosfaatrechten.

Is dit voor u als pachter van toepassing?

Wat betekent de uitspraak voor u als pachter?

Is er sprake van de volgende situatie dan zou de verpachter aanspraak kunnen maken op (een deel van) uw fosfaatrechten:

  • U had op 2 juli 2015 een reguliere of een geliberaliseerde pachtovereenkomst met een duur van 12 jaar of langer.
  • U pacht een hoeve, en/of minimaal 15 ha grond, en/of een gebouw dat specifiek is ingericht voor de melkveehouderij en voor de uitoefening daarvan noodzakelijk is.

Vergoeding

Als de verpachter aanspraak maakt op (een deel van) uw fosfaatrechten dan moet de verpachter 50% van de marktwaarde aan u vergoeden.

Nog niet definitief

Tegen deze uitspraak kunnen bepaalde partijen nog in beroep gaan. Om deze reden is de uitspraak nog niet definitief. Daarnaast zullen nog meer rechtszaken volgen over allerlei individuele situaties. 

Nu rekening mee houden? 

Wilt u fosfaatrechten verkopen? Het is mogelijk dat uw verpachter een deel van de fosfaatrechten opeist bij beeindiging van de pacht.

U doet er goed aan om te beoordelen hoe groot deze kans is en zo nodig in overleg te gaan met uw verpachter. 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.