Uitleg over de nieuwe loonstrook

De loonstrook ziet er door de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip (ULB) anders uit dan voorgaande jaren. Voor werknemers met een auto van de zaak is het bijvoorbeeld even opletten geblazen.

Modaal er iets op vooruit

Nederlandse werknemers met een modaal inkomen houden per maand netto 24,92 euro meer over dan vorig jaar. De lagere inkomens gaan er het minst op vooruit (inkomens onder de € 1.500 gaan er zelfs iets op achteruit, de grens ligt ongeveer op € 1.750). Dit komt omdat de inkomstenbelasting voor de eerste schijf is verhoogd naar 37 procent zo blijkt uit de berekeningen.

Wet Uniformering Loonbegrip (WULB)

Door de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip (ULB), die de loonstrook eenvoudiger moet maken, is onder meer de Zorgverzekeringswet van de loonstrook verdwenen. De ULB zorgt ervoor dat de hoeveelheid informatie op de loonstrook wordt teruggebracht en alle bedragen voor belasting en premies over één bedrag worden berekend, de zogenoemde grondslag.

Overzichtelijker

De ULB zorgt ervoor dat de hoeveelheid informatie op de loonstrook wordt teruggebracht en alle bedragen voor belasting en premies over één bedrag worden berekend, de zogenoemde grondslag. Het maakt de loonstrook overzichtelijker.

Auto van de zaak

Voor werknemers met een auto van de zaak is het wel even opletten geblazen: het voordeel van de auto van de zaak wordt voortaan meegeteld voor de werknemersverzekering en je bouwt hierover, als het loon niet hoger is dan het maximum premieloon, dus ook uitkeringsrechten op.