Maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Geüpdatet op dinsdag 14 juli

Wat houdt de nieuwe maatregel in? 

Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). In dit artikel vindt u de hoofdlijnen van deze regeling uitgelegd. 

Let op! De NOW is verlengd. Vanaf 6 juli kunt u de NOW 2.0 aanvragen.

Waarom is de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt als maatregel?

De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling werktijdverkorting voor werkgevers. Deze regeling was echter niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties.

Daarom is de werktijdverkortingsregeling nu ingetrokken. Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen: daarom is er een nieuwe tegemoetkomingsregeling. Het aanvragen van de werktijdverkorting is hiermee niet meer mogelijk.

Lopende aanvragen Werktijdverkorting

Heeft u nog een lopende werktijdverkorting? Als u al een toekenning heeft gekregen voor de werktijdverkorting, blijft deze vergunning van kracht. Als u gebruikmaakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet u gebruikmaken van de nieuwe regeling. 

Heeft u de werktijdverkorting al wel aangevraagd, maar daarop nog geen antwoord gehad, dan krijgt u vanzelf bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken werktijdverkortingsregeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden.

Nieuwe tegemoetkomingsregeling NOW

Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.

De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Voorwaarden NOW

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten?

  • Bij de aanvraag committeert u zich als werkgever vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor uw werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Hiernaast verwacht u tenminste 20% omzetverlies.
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
  • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.

Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

  • Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming zal een accountantsverklaring vereist zijn.

Werknemers met een flexibel contract

Bij deze regeling kunt u ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een flexibel contract, dus ook voor werknemers met een oproepcontract.

Loondoorbetaling werknemers

Werknemers dienen een volledige loondoorbetaling te krijgen van 100%. Hiernaast verbruiken zij, in tegenstelling tot de oude regeling, geen WW-rechten. Wat daarnaast nog van belang is, is dat werknemers gedurende de tegemoetkoming niet hoeven te stoppen met werken of minder hoeven werken. Werknemers kunnen dus gewoon aan het werk, eventueel thuis.

Bedrijf sluiten uit voorzorg

De vraag of werkgevers die hun zaak vanwege het coronavirus uit voorzorg sluiten in aanmerking komen voor de NOW, kan beantwoord worden met 'Ja', mits zij niet kunnen voldoen aan de eis om 1,5 meter afstand te houden. De Rijksoverheid haalt twee specifieke voorbeelden aan: kapperszaken en orthodontisten. Ook deze werkgevers komen in aanmerking voor de NOW, mits zij verder aan de voorwaarden voldoen.

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.