Uitbetaling bedrijfstoeslag 2019 start 1 december

RVO start vanaf 1 december met het uitbetalen van de bedrijfstoeslag 2019. De kans is groot dat u voor het einde van het jaar een betaling heeft ontvangen. Heeft u recht op uitbetaling van de graasdierpremie en/of een subsidie voor agrarisch natuurbeheer? Deze uitbetaling volgt in de eerste helft van 2020.

Uitbetaling par 1 december

Vanaf 1 december kunt u een uitbetaling verwachten. Mogelijk dat u hiervoor al een beschikking heeft ontvangen. RVO heeft als doelstelling dat uiterlijk 31 december 2019 95% van de aanvragers een betaling (tenminste de basispremie) ontvangen. De overige 5% wordt uiterlijk 30 juni 2020 uitbetaald.

Gezamenlijke uitbetaling

Heeft u naast de basispremie ook recht op de vergroeningspremie en/of de toeslag Jonge landbouwers? RVO streeft ernaar om deze gezamenlijk met de basispremie uit te betalen. Echter kan het omwille van extra controles voorkomen, dat de uitbetaling van deze premie en/of toeslag pas later plaatsvindt. U ontvangt dan een aparte beschikking.

Graasdierpremie en agrarisch natuurbeheer

RVO streeft ernaar om de graasdierpremie tussen 1 maart en 30 juni 2020 aan u uit te keren. Voor agrarisch natuurbeheer is de verwachting dat voor SNL tussen medio januari en 15 mei 2020 wordt uitgekeerd. De betaling voor de collectieven (ANLb) zal tussen begin januari en 15 februari 2020 worden uitgekeerd.

Premiehoogte 2019

De hoogte van de basispremie bedraagt € 262,91 per betalingsrecht. De vergroeningspremie bedraagt € 113,70.
De bedragen voor de graasdierpremie en de toeslag Jonge landbouwers zijn nog niet bekend.

Budgetkorting

De Europese budgetkorting is voor 2019 vastgesteld van ruim 1,4%. De korting wordt berekend over de bruto-bedrijfstoeslag boven de € 2.000.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.