Bedrijfstoeslag 2017 wordt eerder uitbetaald

Onlangs is het betalingsschema voor de bedrijfstoeslag bekendgemaakt. Het doel is dat in december minimaal 90% van de bedrijven een betaling heeft ontvangen. De uitbetaling van de graasdierpremie start op 1 maart.

Start uitbetaling

Het is de bedoeling dat op 1 december de uitbetaling van de bedrijfstoeslag van 2017 start. In december moet 90% van de bedrijven een betaling hebben ontvangen. In januari komt daar nog minimaal 5% bij. Uiteindelijk moeten op 30 juni 2018 alle uitbetalingen zijn gedaan.

Niet altijd in één keer

Het streven is dat u de basispremie, vergroeningspremie en toeslag Jonge landbouwers in één keer krijgt uitbetaald. Het is echter ook mogelijk dat eerst alleen de basispremie wordt uitbetaald.

Hoogte uitbetaling

De basispremie die u ontvangt, is afhankelijk van de waarde van uw betalingsrechten. De vergroeningspremie is 43,14% van uw basispremie. Daar bovenop ontvangen Jonge landbouwers nog een toeslag voor maximaal 90 ha. De hoogte hiervan is voorlopig € 45,38. Afhankelijk van het aantal uitbetalingen kan dit bedrag nog worden aangepast.

Graasdierpremie

De hoogte van de graasdierpremie is € 160,- per rund en € 18,11 per schaap. Het bedrag voor de schapen is gezien de vele aanvragen gekort.

Kortingen

Zoals nagenoeg ieder jaar wordt uw uitbetaling gekort met een nationale budgetkorting van 0,185% en een Europese budgetkorting van 1,388149%. Deze laatste korting geldt alleen voor bedragen boven de € 2.000.

Let op!
De kans is groot dat u in december (een deel van) uw bedrijfstoeslag ontvangt. Controleer de beschikking en dien indien nodig bezwaar in.