UBO-register vanaf 27 september openbaar

Het UBO-register is vanaf 27 september 2020 openbaar. Dit maakten de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Hoekstra (Financiën) eerder aan de Tweede Kamer bekend.

UBO-register

Het UBO-register geeft inzicht in de belanghebbenden van juridische entiteiten, zoals bv's. De wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) hangt samen met de invoering van het UBO-register. 

Registreer op tijd

Rechtspersonen en personenvennootschappen die op of na 27 september 2020 worden opgericht moeten, bij de inschrijving in het Handelsregister, de UBO’s aanmelden bij de Kamer van Koophandel (KvK). 

Entiteiten die vóór 27 september 2020 zijn opgericht, hebben achttien maanden de tijd om de UBO’s aan te melden bij de KvK.
Let op: niet op tijd melden is een economisch delict.

Wie moeten zich aanmelden?

De volgende instanties moeten zich registreren voor het UBO-register:

  • Rechtspersonen: onder andere een bv, nv -voor zover niet-beursgenoteerd-, coöperatie, vereniging, stichting en kerkgenootschap. 
  • Personenvennootschappen: vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap.

Vertraging

Het UBO-register moest eigenlijk per 1 januari 2020 openbaar zijn. Echter zorgden vraagtekens inzake de privacy voor de nodige vertraging van de invoering van het UBO-register.

Trustwetgeving in de maak

Er komt voor trusts en soortgelijke constructies ook een UBO-register. De wetsvoorbereiding is afgerond en de wetsvoorstellen worden na de zomer bij de Raad van State ingediend.

Heeft u vragen over het UBO-register, neem dan gerust contact met ons op.