Tweede openstelling provinciale opkoopregeling eind 2021

Het verbod om elders een bedrijf te mogen starten, komt wellicht te vervallen. Dat is echter nog niet zeker...

Tweede openstelling provinciale opkoopregeling eind 2021

Vanaf eind 2020 konden provincies subsidie aanvragen om gericht veehouderijbedrijven (piekbelasters) op te kopen met als doel de stikstofbelasting te verminderen. Eind 2021 volgt een tweede openstelling.

Heeft u interesse? Kijk dan of u aan de voorwaarden voldoet. Het verbod om elders een bedrijf te mogen starten, komt wellicht te vervallen. Dat is echter nog niet zeker.

Provinciale regeling

De Maatregel Gerichte Opkoop (MGO) is een subsidieregeling voor provincies. Provincies kunnen subsidie aanvragen voor de aankoop van veehouderijbedrijven. Het gaat om bedrijven met melkvee, varkens, pluimvee, melkgeiten en/of vleesvee.

Voorwaarden

Bedrijven die in de eerste openstelling opgekocht zijn:

✅ moesten een minimale stikstofdepositie van 2 mol per hectare hebben.
moesten gelegen zijn binnen een straal van 10 km van een Natura 2000-gebied.

Het lijkt erop dat deze voorwaarden blijven bestaan. Wél wordt er nadrukkelijker naar de kosteneffectiviteit gekeken.

Productiefaciliteiten of gehele bedrijf?

In eerste instantie koopt de provincie alleen de ‘productiefaciliteiten’ op. De provincie kan besluiten het gehele bedrijf te kopen. Voor de aankoop van de bedrijfswoning en het erf krijgt de provincie echter geen subsidie; dit moet de provincie zelf financieren.

Zelf actie ondernemen?

De provincie is degene die de subsidie aanvraagt en verkrijgt, waardoor het initiatief daar ligt. Ook bepaalt de provincie of ze de aankoop doorzet. Heeft u interesse en voldoet uw bedrijf aan de voorwaarden? Schroom niet om nu al zelf contact op te nemen met de provincie.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag. 

De opkoopregeling voor agrarische bedrijven is in 2020 al gestart. Lees meer over de opkoopregeling in onderstaand artikel: