NOW 2.0 aanvragen vanaf 6 juli

Laatste update: 29 oktober 2020

Op 23 juni publiceerde het kabinet de tweede NOW-regeling, ook wel de NOW 2.0 genoemd. De NOW-regeling wordt hiermee met vier maanden verlengd. In principe kent NOW 2.0 dezelfde systematiek als NOW 1.0 maar met enkele wijzigingen. Eerder beschreven wij al deze 4 wijzigingen. Maar er gelden meer aanpassingen. 

Aanpassingen

Het gaat daarbij om de volgende vier aanpassingen: 

  1. Omzetverlies moet in kaart worden gebracht over een periode van vier maanden, met keuze van startdatum op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Dit geldt niet als ook NOW 1.0 is aangevraagd. Dan moet de omzetdaling aansluiten op de eerder gekozen periode.
  2. Loonsom maart 2020 is leidend. Uit de loonsom worden niet de no-risk- en wazo-uitkeringen gefilterd.
  3. Het UWV betaalt het voorschot niet in 3, maar in 2 termijnen uit.
  4. Geen aparte regeling seizoensbedrijven, of andere werkgevers met hogere loonsom.

Geen aparte regeling voor seizoensbedrijven

Anders dan in NOW 1.0  is in NOW 2.0 geen aparte regeling opgenomen voor seizoenbedrijven of andere werkgevers met een hogere loonsom in de meetperiode dan in de referentieperiode.

Wanneer u bijvoorbeeld door een overname bent gegroeid, of er sprake is van een nieuw gestarte onderneming, kan het zo zijn dat de loonsom juist uitloopt ten opzichte van de referentie loonsom.

Er is echter bewust gekozen om hierop geen uitzondering te maken, omdat het kabinet een dergelijke regeling minder noodzakelijk vindt. De referentieloonsom van januari wordt naar maart verschoven, waardoor dit probleem zich volgens het kabinet waarschijnlijk minder vaak zal voordoen.

Aanvraagtermijn en definitieve vaststellingen

Het kabinet streeft naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020. U kunt als werkgever tot en met 31 augustus 2020 een aanvraag indienen. Om overlap met NOW 1.0 te voorkomen kan de definitieve vaststelling van de eerste tranche vanaf 7 oktober 2020 worden aangevraagd.

Vanaf 15 april 2021 kan de definitieve vaststelling van NOW 2.0 worden aangevraagd.
Let op: eerder kon de definitieve vaststelling van NOW 2.0 vanaf 15 november 2020 worden aangevraagd. Dit is dus gewijzigd. 

Doel regeling ongewijzigd

Het doel van de regeling blijft hetzelfde; wanneer u als werkgever te maken heeft met een terugval in omzet van minimaal 20% kunt u aanspraak maken op NOW 2.0, waardoor zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven.

Heeft u vragen over NOW 2.0? Neem gerust contact met ons op.

Houd onze coronapagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.