Overzicht wijzigingen maatregelen tweede steunpakket

Geüpdatet op woensdag 3 juni

Op woensdag 20 mei maakte het kabinet tweede steunpakket voor ondernemers van € 13 miljard bekend. De maatregelen worden op hoofdlijnen voor vier maanden (juni tot en met september) verlengd.

Wat zijn de wijzigingen? Een nieuwe regeling voorziet in de compensatie van vaste lasten van mkb'ers. Daarnaast geldt onder andere een partnertoets voor de Tozo-regeling voor zzp’ers. In dit bericht lichten wij de negen wijzigingen met betrekking tot de NOW-regeling toe.

1. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB: hogere compensatie vaste lasten

Bedrijven kregen via de TOGS-regeling tot nu toe een vaste compensatie van € 4.000 voor de kosten van vaste lasten. De nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) voorziet in de compensatie van vaste lasten tot een maximaal bedrag van € 50.000 voor de maanden juni tot en met september. Dit bij een omzetverlies van minstens 30%.

Let op!

Hoeveel compensatie een ondernemer per saldo krijgt, is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de vaste lasten en de omzetderving.

2. Tozo-regeling verlengd: invoering partnertoets

Ook de Tozo-regeling wordt verlengd. Via deze regeling kunnen zelfstandig ondernemers in financiële moeilijkheden aanvullende bijstand aanvragen tot het sociaal minimum.

De nieuwe Tozo kent wel een partnertoets. Tot nu toe telde eventueel inkomen van een partner niet mee voor de hoogte van de tegemoetkoming, maar onder de nieuwe regeling is dit wel het geval.

3. Uitstel van betaling belastingen: verlengd tot 1 september

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Ook de andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 september 2020, te weten:

  • de versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers;
  • de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen;
  • de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen;
  • de btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen.

Let op!

Ondernemers die langer uitstel aanvragen dan drie maanden, mogen geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.

Het toegekende uitstel van langer dan drie maanden duurt totdat het uitstel wordt ingetrokken, maar niet eerder dan 1 september 2020. Bij het aflopen van het uitstel wordt ondernemers een passende betalingsregeling geboden. Het is nog onduidelijk wat die betalingsregeling inhoudt.

4. Coulance kredietverlening blijft (BMKB, GO, KKC, COL)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door.

Het betreft de coronamodules van de BMKB-regeling en de Garantie Ondernemingsfinancieringsregeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL), die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups), krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen de komende drie maanden € 150 miljoen extra.

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.