TVL: aanvraag tweede periode in november

Halverwege november kunnen ondernemers uit alle bedrijfssectoren een aanvraag doen voor de tweede periode (Q4 2020) van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Nieuw is dat bedrijven voor subsidie voor het vierde kwartaal van 2020 geen specifieke SBI-code hoeven te hebben. Alle SBI-codes komen in aanmerking. Hierdoor kunnen meer ondernemers een beroep doen op de TVL.

Aangezien steeds meer bedrijven hun omzet zien teruglopen door de verscherpte en aanhoudende coronamaatregelen, stelt het kabinet de TVL open voor alle getroffen mkb-bedrijven. Zij moeten uiteraard wel aan de voorwaarden voldoen.

Wie kan TVL aanvragen?

De TVL is voor ondernemers uit alle bedrijfssectoren die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Verdere voorwaarden zijn:

✔️ Een bedrijf mag maximaal 250 medewerkers hebben
✔️ Het bedrijf moet op 15 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
✔️ Het bedrijf moet meer dan 30% omzetverlies hebben.
✔️ De vaste lasten moeten minimaal € 3.000 per 3 maanden zijn, volgens de het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.
✔️ Het bedrijf moet minstens één andere vestiging hebben dan het privéadres van de ondernemer.
✔️ De uitzonderingen hierop zijn horecaondernemingen en ambulante handel, net als in de eerste periode van de TVL.

Ondernemers kunnen de TVL nog 3 keer aanvragen, telkens voor een periode van 3 maanden. Voor iedere periode moeten ze een nieuwe aanvraag doen. Bedrijven kunnen in elke periode voor het eerst de TVL aanvragen, ook als ze de voorgaande periode geen aanvraag deden of niet in aanmerking kwamen.

Wijzigingen TVL

De belangrijkste verschillen met de eerdere subsidieperiode zijn:

  • Voor het vierde kwartaal van 2020 (TVL Q4 2020) komen ondernemers uit alle bedrijfssectoren met alle SBI-codes in aanmerking (eerder: alleen ondernemers met een SBI-code die voorkwam op een lijst met vastgestelde SBI-codes).
  • Een ondernemer moet minimaal € 3.000 vaste lasten hebben in 3 maanden (eerder: € 4.000 in 4 maanden).
  • Voor TVL Q4 2020 (oktober t/m december) geldt nog de grens van minimaal 30% omzetverlies. Vanaf de derde periode gaat de grens van het omzetverlies in stappen omhoog.
  • De subsidie bedraagt minimaal € 750 en maximaal € 90.000 (eerder: minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000).

Horeca krijgt een aanvullende subsidie

Daarnaast is er besloten dat voor TVL Q4 2020 horecagelegenheden eenmalig een aanvullende subsidie krijgen. Dit bedrag komt bovenop de TVL-subsidie. Vanaf medio november kunnen gesloten horecagelegenheden de TVL aanvragen en komen ze direct ook in aanmerking voor de aanvullende subsidie.

Evenementenbranche krijgt een vast bedrag

Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen in het vierde kwartaal van 2020 een vast bedrag, op basis van hun TVL-subsidie in de zomermaanden. Deze aparte module wordt nog verder uitgewerkt en komt later beschikbaar.

Adviestool

Op de website van RVO staat een adviestool waarmee ondernemers kunnen zien of ze in aanmerking komen en welk bedrag ze mogelijk kunnen aanvragen. Deze adviestool is zo spoedig mogelijk klaar voor het berekenen van de subsidie voor TVL Q4 2020. We vullen de tool aan met SBI-codes en de aanvullende horeca-subsidie.

Bron: RVO

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)? Neem gerust contact op met ons coronahulpteam op of neem een kijkje op onze coronapagina.