Transport: veranderingen in de wet- en regelgeving

Wat zijn belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgeving voor transportondernemers en expediteurs voor 2021? U leest het in dit artikel.

Transport: veranderingen in de wet- en regelgeving

Zoals ieder jaar verandert wet- en regelgeving met ingang van het nieuwe jaar. Hieronder staan, voor transportondernemers en expediteurs, belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgeving vermeld voor 2021:

Hogere tarieven motorrijtuigenbelasting (MRB)

Op basis van de wettelijke inflatiecorrectie worden de tarieven van de motorrijtuigenbelasting (MRB) op 1 januari verhoogd met 1,6%. De mogelijkheid om de MRB voor een heel jaar in één keer te betalen, is per 1 juli 2017 vervallen. Lees hier meer over de motorrijtuigenbelasting voor de vrachtauto >>

Verhoging accijns en overige heffingen op diesel

Op basis van de wettelijke inflatiecorrectie (1,6%) en het Klimaatakkoord (1 cent per liter) wordt de accijns voor dieselolie op 1 januari 2021 verhoogd met 1,81 eurocent per liter. De voorraadheffing wijzigt niet. Per 1 januari 2013 is het gebruik van rode diesel afgeschaft.

De tarieven in 2021 zijn als volgt (in eurocenten):

  Blanke diesel
Accijns 52,17
Voorraadheffing 0,8
Totaal 52,97

 

Verhoging accijns LPG en LNG
De accijns van LPG en LNG wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd met 0,30 eurocent per liter. Het tarief LPG per 1 januari 2021 bedraagt 19,18 eurocent per liter (1 liter is 0,54 kilogram). Voor vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) geldt hetzelfde accijnstarief als voor LPG.

Verkopers van LNG kunnen in aanmerking komen voor de LNG-Brandstofregeling voor wegvervoerders. Dit is een subsidie voor elke kilo LNG die verkocht wordt aan een wegvervoerder. Het hele subsidiebedrag komt in mindering op de prijs van LNG.

Tarief Eurovignet
De tarieven van de belasting zware motorrijtuigen (het eurovignet) worden per 1 januari 2021 niet gewijzigd.

Europees register van overtredingen (ERRU) actief

Vanaf 1 februari 2021 (eerder meldden we 1 januari) is het Europese register van vervoersondernemingen (ERRU) ook in Nederland actief. Daarin worden onherroepelijke overtredingen van vervoerswetgeving bijgehouden. In het ergste geval kan de onderneming de betrouwbaarheidsstatus verliezen en daarmee de vergunning. 

Fiscale voordelen milieuvriendelijke investeringen

Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke vrachtauto’s en andere bedrijfsmiddelen kunnen daaruit fiscale voordelen halen. De Milieulijst (MIA\Vamil) en Energielijst (EIA) voor 2021 zijn gepubliceerd.

Met de instrumenten MIA, VAMIL en EIA worden investeringen in bedrijfsmiddelen fiscaal gestimuleerd.

Extra aftrek
De Regeling Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL) biedt u de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een willekeurig moment af te schrijven.

De Regeling Milieu-investeringaftrek (MIA) biedt ondernemers de mogelijkheid via een extra aftrek (36%, 27% of 13,5%) de belastbare winst te verlagen, waardoor minder inkomsten- of vennootschapsbelasting hoeft te worden betaald.

De Regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt u de mogelijkheid om 45% van de investeringskosten af te trekken van de fiscale winst.

Transport
De MIA/Vamil regeling biedt in 2021, evenals in 2020, onder andere voordelen voor investeringen in een:

  • Lichte en zware elektrisch aangedreven bestelauto
  • Elektrische of waterstofvrachtwagen
  • LNG- bakwagenchassis of -trekker
  • Bakwagenchassis of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid

De EIA biedt, evenals in 2020, onder andere voordelen voor investeringen in meesturende en intrekbare achteras voor trekkende voertuigen, zijafscherming en Lange en zware vrachtwagen (LZV), waarbij alleen de dolly of de tussenoplegger in aanmerking komt.

Afvalstoffenbelasting voor leden die afval inzamelen

De afvalstoffenbelasting gaat per 1 januari 2021 door indexatie naar €33,15 per ton. De heffing geldt voor het storten én verbranden van afval, dus ook voor het storten van verontreinigde grond. Afval en grond die worden gerecycled, worden niet belast.

Steun voor circulaire projecten MKB

In 2021 komt in totaal 4,5 miljoen euro vrij voor bedrijven die hun bedrijfsvoering circulair willen inrichten. Het geld is beschikbaar voor mkb-ondernemers die samen een product of dienst circulair ontwerpen of een businessmodel circulair maken en zo grondstoffen en C02-uitstoot besparen.

Afgelopen jaar maakten 80 bedrijven ook al aanspraak op deze financiële steun van het kabinet. Zo ging er geld naar:

  • het verwerken van vezels uit plantenafval in circulaire producten;
  • onderdelen van een fietsbrug uit afvalkunststof;
  • lokaal gebruik van snoeihout en;
  • het maken van een circulaire schildersbroek uit hergebruikt textiel.

Wat betekenen deze regels voor u?

Wilt u weten wat de gevolgen zijn van deze veranderingen in de wet- en regelgeving voor uw transportonderneming? Neem gerust contact met ons op, wij brengen samen met u de (financiële) situatie in kaart. 

Bron: TLN