Transparant over onze controleactiviteiten

Deze week presenteren wij voor de tweede keer een kwaliteitsverslag over onze controleactiviteiten. In navolging op de succesvolle primeur van vorig jaar zijn wij weer één van de weinige accountantskantoren in ons segment die bewust kiezen voor een transparantieverslag over onze controlepraktijk. De uitgifte ervan is namelijk wettelijk gezien niet verplicht.

Kwaliteit

Roland Ogink, directeur van de Jong & Laan en voorzitter van de NBA werkgroep ‘niet-oob-accountantsorganisatie’, zet zich onverminderd in voor meer transparantie in de accountancysector. Ogink: "Ook het afgelopen jaar is er veel gebeurd in de sector.

Er is veel onderzoek gedaan naar kwaliteit door diverse instanties, er zijn veel publicaties geweest en het verwachtingsniveau is hoog. Door in te zetten op kwaliteit werken we heel gericht aan de toekomst van de accountancy. Transparantie hoort daarbij. Sterker nog, het is een basisvereiste.

Voor mij is kwaliteit meer dan alleen voldoen aan wet en regelgeving en als organisatie een kwaliteitssysteem neerzetten. Kwaliteit is hetgeen de klant en het publiek belang ervaren. En dat kan alleen als je transparant bent."

Diepere betekenis

Het is dan ook niet voor niets dat wij in deze tweede uitgave van het kwaliteitsverslag transparantie, een nog diepere betekenis geven. Ogink: "Transparantie betekent voor ons openheid over cijfers, schendingen en claims, maar ook over hoe wij verandering teweegbrengen en ervaren. Medewerker, klant en kwaliteit staan bij elke verandering centraal.

Verbondenheid is daarbij cruciaal. Want wat is een nieuwe techniek als data-analyse waard als de klant geen toegevoegde waarde ervaart of de collega het niet omarmt?".

Multimediaal

In het verslag worden de controlefeiten over 2017 grafisch weergegeven. Daarnaast een uniek, scherp interview met vier partners uit de controlepraktijk over veranderingen en wat dit voor hen persoonlijk teweeg brengt, een animatie over onze noviteiten in data-analyse, klantverhalen en blogs. Er wordt ingezoomd op de ambities, cultuur en werkwijze van de organisatie. Het verslag is multimediaal en te vinden op: www.jonglaan.nl/kwaliteitsverslag-2017