Compensatie transitievergoeding aanvragen vóór 1 oktober

Werkgevers kunnen tot 1 oktober 2020 bij het UWV een aanvraag indienen voor compensatie van de transitievergoeding. Lees meer...

Compensatie transitievergoeding aanvragen vóór 1 oktober

Vanaf april 2020 kunt een compensatie aanvragen wanneer u transitievergoeding hebt betaald aan een werknemer wiens dienstverband is beëindigd na meer dan twee jaar ziekte. De compensatieregeling is tot stand gekomen om een einde te maken aan het slapend dienstverband.

De compensatieregeling geldt met terugwerkende kracht voor transitievergoedingen die zijn betaald wegens langdurige arbeidsongeschiktheid vanaf 1 juli 2015 tot 1 april 2020.

Let op! U heeft hierbij tot 1 oktober 2020 de tijd om een compensatie aan te vragen. 

Voorwaarden compensatie transitievergoeding

Voor het aanvragen van een compensatie van de transitievergoeding gelden de volgende voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit nadat het opzegverbod van 104 weken is verlopen. 
  • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
  • De werkgever heeft de werknemer een transitievergoeding uitbetaald.

Let op! Ook werkgevers die het dienstverband hebben beëindigd door middel van een beëindigingsovereenkomst, kunnen in aanmerking komen voor de compensatie transitievergoeding. 

Hoogte compensatie transitievergoeding

De compensatie bedraagt maximaal de uitbetaalde transitievergoeding, maar het kan ook lager zijn. Denk aan de situatie dat de werkgever en de werknemer een lagere transitievergoeding hebben afgesproken dan in de wet genoemd staat. Verder geldt dat de opgebouwde transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) niet wordt vergoed.

Om de hoogte van de te betalen compensatie vast te stellen, kijkt het UWV naar de uitbetaalde transitievergoeding en naar de transitievergoeding waar de werknemer recht op had op de dag na de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte.

Procedure aanvraag compensatie transitievergoeding

De aanvraag bij het UWV voor de compensatie transitievergoeding kan digitaal met behulp van eHerkenning. De aanvraag heeft betrekking tot transitievergoedingen die door de werkgever zijn verstrekt voor 1 april 2020, of die worden verstrekt na 1 april 2020. 

Met eHerkenning kan worden ingelogd op het werkgeversportaal. De werkgever dient de volgende documenten aan te leveren bij zijn aanvraag:

  • Een bewijs van het bestaan van de arbeidsovereenkomst. 
  • Een bewijs van het einde van de arbeidsovereenkomst wegens ziekte. 
  • Een bewijs van doorbetaald loon (loonstroken). 
  • Een bewijs van de hoogte van de transitievergoeding. 
  • Een bewijs van betaling van deze vergoeding.

Tijdig aanvragen compensatie

Let op! Vraag de compensatie tijdig aan. 

Vergoedingen op of na 1 april

Voor de vergoedingen die op of na 1 april zijn verstrekt, geldt dat de compensatie maximaal zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding aangevraagd kan worden. Wanneer een werkgever de transitievergoeding in termijnen heeft betaald, kan hij een aanvraag voor compensatie indienen na de laatste betaling.

Het moment van betaling (het moment waarop de vergoeding door de werkgever aan de werknemer is verstrekt) is het moment dat de vergoeding is afgeschreven van de rekening van de werkgever.

Vergoedingen voor 1 april

Voor transitievergoedingen die zijn betaald vóór 1 april 2020 (met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015) kan tot 1 oktober 2020 een aanvraag voor compensatie worden ingediend. Aanvragen die te laat worden gedaan, worden niet in behandeling genomen. 

Aanvraagtermijn niet verlengd

Het UWV geeft op haar website aan dat de coronacrisis geen invloed heeft op de aanvraag compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit houdt in dat de aanvraagtermijn niet wordt verlengd. Heeft u de transitievergoeding betaalt voor 1 april 2020 dan heeft u dus nog tot en met 30 september aanstaande de gelegenheid om bij het UWV de aanvraag in te dienen. 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. 

Blog
Ook interessant

Compensatie van de transitievergoeding, 5 x vraag en antwoord

Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers een aanvraag indienen bij het UWV voor compensatie van de transitievergoeding van zieke ex-werknemers. Wat is de hoogte ervan en komt u er voor in aanmerking? In deze blog antwoord ik op 5 vragen.

Lees meer