Transitievergoeding na twee jaar arbeidsongeschiktheid: nieuwe ontwikkelingen

Al langere tijd schenken wij aandacht aan een wetsvoorstel van Minister Asscher. Dit voorstel moet leiden tot compensatie voor werkgevers die aan werknemers een transitievergoeding betalen of al hebben betaald wegens het beëindigen van het dienstverband na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Wat was de bedoeling

De doelstelling vanuit de 'oude' regering was om deze wet per 1 januari 2019 in te voeren en dan met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Daardoor konden ook werkgevers die al voor 1 januari 2019 de transitievergoeding aan een werknemer hebben betaald, deze toch nog vergoed krijgen.

Nieuwe ontwikkeling

De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel echter 'controversieel' verklaard. Dat betekent dat het voorstel pas door het nieuwe kabinet verder wordt behandeld.

En met het oog op het advies dat de Raad van State onlangs gaf, is het zelfs zeer twijfelachtig of de wet echt ingevoerd gaat worden.

Slecht voor werkgevers

Dit uitstel (en mogelijk zelfs afstel) valt slecht uit voor werkgevers die al een transitievergoeding hebben betaald in de verwachting dat deze toch nog vergoed zou worden. Daarnaast is de kans groot dat werkgevers vanaf nu terughoudender worden bij het beëindigen van het dienstverband na langdurige arbeidsongeschiktheid.

Hierdoor blijven er meer slapende dienstverbanden bestaan. Het risico hiervan is, dat een werknemer zich op een gegeven moment weer beschikbaar stelt voor het verrichten van zijn werkzaamheden met daaraan gekoppeld een doorbetaling van het loon.

Wat is slim

Is er sprake van een werknemer met twee jaar arbeidsongeschiktheid en twijfelt u of u afscheid van hem/haar gaat nemen? Houd er dan rekening mee dat het allesbehalve zeker is dat de betaalde vergoeding uiteindelijk op het UWV kan worden afgewenteld. Dit houdt echter niet in, dat er niets gedaan moet worden. Wij helpen u graag met de aanpak van een dergelijk dossier.