Tozo of NOW afgewezen: wat nu?

Is uw Tozo- of NOW-aanvraag afgewezen? Bent u het hiermee oneens? Dan is het belangrijk dat u bezwaar maakt tegen de afwijzing. Lees meer...

Tozo of NOW afgewezen: wat nu?

Is uw aanvraag Tozo of NOW afgewezen? En bent u het oneens met deze beslissing? Dan is het belangrijk dat u tijdig bezwaar maakt tegen de afwijzing. Hoe doet u dat en waar moet u op letten? Dat leest u in dit artikel. 

 

Tozo en NOW

De overheid heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis.

Tozo of NOW-aanvraag indienen

Het aanvragen van de subsidies Tozo en NOW loopt via verschillende loketten. Voor de Tozo moet u uw aanvraag indienen bij uw woongemeente, ook al drijft u uw onderneming in een andere gemeente. Het aanvragen van NOW doet u bij het UWV. 

Procedureregels

Bij beide aanvragen gelden dezelfde procedureregels zoals opgenomen in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Na het indienen van de aanvraag ontvangt u een besluit waarin wordt aangegeven of u een subsidie krijgt. Daarin wordt ook aangegeven over welke periode u subsidie krijgt, wat de hoogte van (het voorschot op) de subsidie is en aan welke verplichtingen u zich moet houden.

Afwijzing NOW of Tozo: wat nu?

Het kan zijn dat de gemeente of het UWV uw NOW of Tozo aanvraag geheel of gedeeltelijk afwijst. Op basis van de AWB kunt u tegen het besluit bezwaar maken en eventueel in beroep gaan. 

Let op! U heeft ook recht om bezwaar te maken of in beroep te gaan als u volgens het besluit de subsidie (deels) moet terugbetalen.

Bezwaar aantekenen

U kunt binnen 6 weken nadat het besluit is genomen bezwaar aantekenen bij de betreffende instantie. In uw bezwaar moet u in ieder geval de volgende zaken opnemen:

  • Naam
  • Adres
  • Datum
  • Uitleg van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • Redenen waarom u het niet eens bent met het besluit
  • Handtekening

Tip! Zend een kopie van het besluit mee en verstuur uw bezwaar per aangetekende post.

Let op! Als u na uw bezwaar in beroep wil, dan loopt dit via de rechtbank. U moet dan een advocaat inschakelen die binnen 6 weken een beroepschrift opstelt en indient. 

Denk aan uitstel van betaling

Het is mogelijk dat een in eerste instantie toegekende subsidie later geheel of gedeeltelijk wordt teruggevorderd. Het is dan niet voldoende om alleen bezwaar of beroep aan te tekenen.

De bezwaar- en beroepsprocedure hebben namelijk geen schorsende werking. Dit betekent dat de terugvordering doorloopt tijdens uw bezwaar of beroep. Om dit te voorkomen, moet u een verzoek indienen voor uitstel van betaling gedurende de procedures.

Tip! Als het UWV of de gemeente weigert mee te werken aan een uitstel van betaling, kunt u in een voorlopige voorzieningsprocedure aan de rechter om uitstel van betaling vragen.

Contact

Heeft u nog vragen over de aanvraag van Tozo of NOW? Neem gerust contact met ons op. 

Houd onze corona-pagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.