Tot 2018 de tijd voor modelovereenkomsten

Er is veel onrust en onzekerheid over de Wet DBA. Daarom krijgen zzp'ers en opdrachtgevers langer de tijd om zonder boete of naheffing hun werkwijze aan te passen, of hun (model)overeenkomst zo te wijzigen dat die overeenkomt met de manier van werken.

Cindy Notkamp
Cindy Notkamp

Deze zogeheten implementatietermijn wordt verlengd van 1 mei 2017 tot in ieder geval 1 januari 2018.

Knelpunten

Het kabinet wil de extra tijd gebruiken om de knelpunten van de Wet DBA op te lossen. Door alle onrust en onzekerheid zijn opdrachtgevers huiverig om zzp'ers in te huren en zijn zzp'ers op hun beurt bang om opdrachten kwijt te raken.

Bovendien ervaren opdrachtgevers de arbeidswetgeving als knellend en sluit het onderscheid tussen ondernemerschap en dienstbetrekking niet overal aan bij de praktijk. Het kabinet gaat daarom bekijken hoe de begrippen 'gezag' en 'vrije vervanging' kunnen worden aangepast aan het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding.

Overeenkomsten

Om een stukje onrust weg te nemen krijgen de algemene modelovereenkomsten op de site van de Belastingdienst nu ook een bijsluiter om duidelijk te maken in welke gevallen ze kunnen worden toegepast. Ook komt er meer duidelijkheid over de vraag wanneer het gebruik van een (model)overeenkomst echt nodig is, maar vooral: wanneer die niet nodig is.

Implementatieperiode

Gedurende de implementatieperiode (de periode dat opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd hebben om hun werkwijze aan te passen) tot 1 januari 2018, zal de Belastingdienst niet handhavend optreden. Opdrachtgevers en zzp'ers krijgen tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing, tenzij sprake is van kwaadwillendheid.

Kwaadwillenden

De staatssecretaris geeft een definitie van kwaadwillenden:

"Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet - of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)."

Omdat onduidelijk was wat hij bedoelde met deze terminologie, heeft de Staatssecretaris vervolgens onrust weggenomen door te specificeren dat dit een tiental gevallen betreft die al bij de belastingdienst bekend zijn.

Verdere verlenging?

Halverwege volgend jaar zal het kabinet bezien hoe het dan staat met de implementatie van de Wet DBA. Als belangrijke knelpunten dan nog niet zijn opgelost, wordt mogelijk de implementatietermijn verder verlengd.

Advies

Ondanks het uitstellen van de handhaving, moet de wet DBA gewoon nageleefd worden. Dit betekent dat er door opdrachtgevers toch actie ondernomen moet worden.