Top 5 wijzigingen voor de werkgever

Vanaf 1 januari 2018 zijn er voor u als werkgever weer een aantal dingen veranderd. Hier vindt u de vijf belangrijkste wijzigingen op een rij.

1. Signaleer tijdig loonkostenvoordeel

Vanaf 1 januari worden premiekortingen voor het in dienst nemen van bijvoorbeeld arbeidsbeperkten vervangen door loonkostenvoordelen (LKV).

Bij premiekortingen bestond de mogelijkheid om achteraf een korting te claimen, als u dit vergeten was. Voor de LKV geldt dit niet! Als niet op tijd aan de vereisten wordt voldaan, kan achteraf geen beroep meer worden gedaan op een LKV. Het op tijd signaleren van de mogelijkheden is dus van groot belang.

2. Nieuwe privacyregels

Bereid u goed voor op de komst van de AVG-privacyregels die op 25 mei 2018 ingaan. Kijk op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie.

3. Vakantietoeslag over overwerkloon

Vanaf 1 januari 2018 bent u verplicht om overwerk dat u uitbetaalt met 8% vakantietoeslag te verhogen, tenzij een cao anders heeft bepaald. Ook over overuren uit 2017 of daarvoor die u in 2018 uitbetaalt, moet u vakantietoeslag betalen.

Wilt u dit niet, dan moet u uw werknemers deze uren op laten nemen. Dit mag ook ná 1 januari 2018. Worden de uren niet op tijd opgenomen, dan moet u het overwerk alsnog uitbetalen incl. vakantietoeslag.

4. Vervanging van Wet DBA

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) wordt vervangen door een nieuwe wet. Deze wet moet zekerheid geven over de arbeidsrelatie en schijnzelfstandigheid aan de onderkant voorkomen. De handhaving wordt verder opgeschort. Wel is het voor partijen van belang om in ieder geval vast te leggen dat geen sprake is van een dienstbetrekking dan wel fictieve dienstbetrekking.

5. Pas uw administratie aan voor verlenging WW-uitkering

Is in de cao waar uw werknemer onder valt, gekozen voor een private verlenging van de WW-uitkering? Dan moet u apart aangifte doen bij de uitvoeringsorganisatie PAWW en moeten de premies apart worden afgedragen. U moet uw administratie hierop aanpassen, zodat de juiste informatie wordt verstrekt voor de inning en afdracht. 

Events