Top 3 tips voor de werkgever per 1 juli

Per 1 juli gaat er weer het nodige veranderen. Waar moet u als werkgever rekening mee houden? 

1. Wijzigingen minimumloon

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en mogelijke cao-afspraken voor die sector.

Per 1 juli is het minimumloon 1,03% hoger dan in de eerste helft van 2018. Dat brengt het brutominimumloon op € 1.594,20 per maand, € 367,90 per week en € 73,58 per dag. Voor jongeren geldt een lager minimumloon, volgens onderstaande tabel.

Leeftijd Per maand Per week Per dag
22 jaar en ouder €1.594,20 €367,90 €73,58 
21 jaar  €1.355,05  €312,70  €62,54 
20 jaar €1.115,95  €257,55  €51,51
19 jaar €876,80  €202,35  €40,47
18 jaar  €757,25  €174,75 €34,95
17 jaar  €629,70 €145,30 €29,06 
16 jaar €550,00  €126,95  €25,39
15 jaar  €478,25  €110,35 €22,07 

2. Arbowet: overgangsperiode ten einde

Vorig jaar trad per 1 juli een nieuwe Arbowet in werking. Zo heeft iedere werknemer voortaan het recht om anoniem en zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te raadplegen, ook als er nog geen sprake is van verzuim of klachten. Er is wel een overgangsperiode van één jaar voor werkgevers, zodat men de bestaande contracten met de arbodienst aan kan passen.

Tijdens deze overgangsperiode mogen bestaande contracten dus nog doorlopen of konden bestaande contracten voorzien worden van een aanvulling. Deze overgangsperiode loopt op 1 juli 2018 ten einde en vanaf dan moeten alle werkgevers voldoen aan de nieuwe eisen van de Arbowet.

3. Deadline wettelijke vakantiedagen

Heeft uw personeel nog wettelijke vakantiedagen staan van 2017, dan dienen deze in de regel vóór 1 juli 2018 te worden opgenomen. Zo niet, dan komen ze te vervallen, tenzij er een uitzondering geldt.

In de volgende gevallen vervallen de niet opgenomen vakantiedagen pas na vijf jaar:

  • Als de werknemer niet in staat was de vakantiedagen op tijd op te nemen. Bijvoorbeeld omdat hij of zij daarvoor te ziek was. Of omdat de werkgever het onmogelijk maakte om (genoeg) vakantie op te nemen.
  • Als de werknemer bovenwettelijke vakantiedagen heeft. Dit is het geval als de werknemer meer dan het wettelijk aantal vakantiedagen heeft.