Toestemming gebruik foto werknemer

Gebruikt u foto's van werknemers voor bijvoorbeeld uw website of een smoelenboek? Dat mag op grond van de privacywetgeving alleen wanneer uw werknemer hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft en de werknemer weet waarvoor hij deze toestemming precies geeft.

Toestemming gebruik foto werknemer

Gebruikt u foto's van werknemers voor bijvoorbeeld uw website of een smoelenboek? Dat mag op grond van de privacywetgeving alleen wanneer uw werknemer hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft en de werknemer weet waarvoor hij deze toestemming precies geeft.

Zorg dus dat u schriftelijk toestemming vraagt, en daarbij duidelijk uitlegt voor welke specifieke doeleinden u deze informatie wilt hebben. Zorg vervolgens dat de foto’s goed beveiligd worden tegen misbruik.

Deze regels gelden al onder de huidige wet, maar worden strenger uitgelegd bij de invoer van de nieuwe privacyregels per 25 mei 2018. Dan treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.

Nieuw is dat de boete bij het niet naleven van de regels maximaal € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet is, wanneer dat meer is.

Let op!
Geeft de werknemer de toestemming niet, gebruik de foto dan ook niet.