Toeslag Jonge landbouwers loopt door in nieuwe GLB

Ontvangt u de ‘Toeslag Jonge landbouwers’? Of vraagt u deze dit jaar voor het eerst aan? Dan kunt u ook in het nieuwe GLB, vanaf 2023, deze toeslag blijven ontvangen

Toeslag Jonge landbouwers loopt door in nieuwe GLB

Ontvangt u de Toeslag Jonge landbouwers? Of vraagt u deze dit jaar voor het eerst aan? Dan kunt u ook in het nieuwe GLB, vanaf 2023, deze toeslag blijven ontvangen. Wel wijzigt de toeslag van een bedrag per hectare naar een bedrag per bedrijf.

Doorloop vijfjaarstermijn

Voor jonge landbouwers, die onder het huidige GLB (t/m 2022) de Toeslag Jonge landbouwers ontvangen, gaat een overgangsregeling gelden. Dit houdt in dat u, binnen de vijfjaarstermijn, deze toeslag ook in het nieuwe GLB kunt ontvangen. Hierdoor kunt u de toeslag toch maximaal vijf jaar ontvangen.

Bedrag per bedrijf

De huidige toeslag per hectare kunt u voor maximaal 90 hectare ontvangen. In 2021 was de toeslag € 58,70/ha. Vanaf 2023 wordt de toeslag een bedrag per bedrijf. Volgens de huidige voorstellen wordt dit bedrag circa € 2.800 per bedrijf. Dit bedrag kan in de volgende jaren wijzigen.

Voorwaarden gelijk

Heeft u de toeslag in de huidige GLB-periode aangevraagd (t/m 2022)? Dan blijven de voorwaarden voor u gelijk.

Heeft u vragen over de Toeslag Jonge Landbouwers of het nieuwe GLB-beleid? Neem dan contact met ons op.